Red #1 - 2:00 PMRHE
SWBL 4 - 3
1 4 0
OCWA 7 - 2
11 8 0
W Ryan Bush (4 - 0, 0.96)
L Blake Spencer (0 - 1, 19.62)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 7 2 0 0 1 4 4 2 .667 .857 1.667 2.524 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Brett Spencer SWBL Cardinals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 2 0 0 1 0 1 1 .667 .667 1.667 2.333 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 7 3 0 0 1 1 3 5 .500 .571 1.000 1.571 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 6 0 0 0 0 2 1 1 .000 .333 .000 .333 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 6 3 0 0 1 2 3 3 .750 .833 1.500 2.333 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 1 0 0 0 1 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Blake Spencer SWBL Cardinals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
40 44 12 0 0 4 11 12 12 .364 .523 .727 1.250 0 1 0 15 3 18 0 2 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Brett Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.3 0 0.00 .667 6.67 7.33 2.00 1.0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.0 2 0.00 1.000 - .00 .00 .0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 1 1 0 0 18 4 0 0 1 2 1 11 1 0 100 4.0 1 1.50 .250 1.00 3.25 16.50 5.5
Blake Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 20 5 0 0 2 7 9 6 0 1 0 2.6 9 20.77 .385 1.92 17.46 13.85 .9
2 1 0 0 44 12 0 0 4 11 12 18 1 1 50 6.9 12 10.43 .364 1.74 11.10 15.65 1.6

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals RF 1 4.0000 0 0 0 1.000 - .00
Brett Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 .0000 0 0 0 - - -
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals LF 1 4.0000 0 1 0 1.000 - 1.50
Patrick Gatti SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 .0000 0 0 0 - - -
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals P 1 4.0000 1 0 0 1.000 - 1.50
Sam Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise RF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
Chris Meador SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise LF 1 3.0000 0 0 0 1.000 - .00
Gus Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise RF 1 .0000 0 0 0 - - -
Blake Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
21.0000 3 1 0 1.000 - 1.14