Green N #2 - 11:00 AMRHE
PWL 3 - 4
0 1 0
OCWA 7 - 2
10 4 0
W Ryan Bush (4 - 0, 0.96)
L Jack Shannon (1 - 1, 10.30)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals 7 1 0 0 1 3 3 3 .250 .571 1.000 1.571 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 4 0 0 0 0 2 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 1 3 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals 7 0 0 0 0 4 2 2 .000 .571 .000 .571 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals 6 1 0 0 0 4 2 1 .500 .833 .500 1.333 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 4 0 0 0 0 2 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Matt Gagnon PWL Nationals 1 2 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas DiCrosta PWL Nationals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 4 0 0 0 0 2 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals 6 2 0 0 1 2 3 4 .500 .667 1.250 1.917 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Andrew Flowers PWL Nationals 1 4 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0
37 46 5 0 0 2 20 10 10 .192 .543 .423 .967 0 1 0 13 3 16 2 2 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Jack Shannon PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 6 0 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0.3 5 100.00 .000 0.00 47.33 2.00 .2
Matt Gagnon PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 6 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1.0 1 6.00 .400 2.00 18.00 6.00 1.0
Nicholas DiCrosta PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 14 2 0 0 1 7 4 3 0 0 0 1.6 4 15.00 .286 1.25 21.50 11.25 .4
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals 1 1 1 0 20 1 0 0 0 7 0 11 1 0 100 4.0 0 0.00 .077 0.25 3.75 16.50 1.6
2 1 1 0 46 5 0 0 2 20 10 16 1 1 50 6.9 10 8.70 .192 0.72 11.83 13.91 .8

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals RF 1 4.0000 0 0 0 1.000 - .00
Jack Shannon PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 .0000 0 0 0 - - -
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals LF 1 4.0000 0 1 0 1.000 - 1.50
Kevin Higman PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise LF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
Matt Gagnon PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Nicholas DiCrosta PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 2.0000 2 0 0 1.000 - 6.00
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 PWL Nationals P 1 4.0000 1 0 0 1.000 - 1.50
Andrew Flowers PWL Nationals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise RF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
21.0000 5 1 0 1.000 - 1.71