Red #1 - 9:30 AMRHE
SWBL 4 - 3
17 11 0
OCWA 7 - 2
12 6 0
W Brett Spencer (2 - 0, 7.36)
L Brett Bigler (2 - 2, 11.52)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 11 1 0 0 0 8 4 3 .333 .818 .333 1.152 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Spencer SWBL Cardinals 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 10 1 0 0 0 4 4 2 .167 .500 .167 .667 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 12 2 0 0 0 4 2 2 .250 .500 .250 .750 0 0 0 2 2 4 1 1 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 11 2 0 0 0 3 3 4 .250 .455 .250 .705 0 0 0 2 2 4 1 1 0 0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 1 2 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 11 1 0 0 0 6 3 3 .200 .636 .200 .836 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 9 3 0 0 2 5 5 6 .750 .889 2.250 3.139 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 9 3 0 0 0 3 4 1 .500 .667 .500 1.167 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 9 2 0 0 2 4 3 6 .400 .667 1.600 2.267 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
Blake Spencer SWBL Cardinals 1 6 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 9 2 0 0 0 1 1 2 .250 .333 .250 .583 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0
56 91 17 0 0 4 38 29 29 .321 .604 .547 1.152 0 5 0 12 7 19 3 9 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 1 0 0 0 23 3 0 0 1 12 11 5 0 1 0 2.6 11 25.38 .273 1.15 19.00 11.54 .4
Brett Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 27 3 0 0 0 12 5 7 1 0 100 4.3 5 6.98 .200 0.70 9.12 9.77 .6
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals 0 0 0 0 23 8 0 0 3 5 6 5 0 0 0 3.3 6 10.91 .444 2.42 17.33 9.09 1.0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 18 3 0 0 0 9 7 2 0 0 0 1.6 7 26.25 .333 1.88 18.38 7.50 .2
2 0 0 0 91 17 0 0 4 38 29 19 1 1 50 11.8 29 14.75 .321 1.44 14.85 9.66 .5

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals LF 1 3.0000 2 0 0 1.000 - 4.00
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals P 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
Brett Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 4.0000 3 0 0 1.000 - 4.50
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals LF 1 3.0000 2 1 0 1.000 - 6.00
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals P 1 3.0000 2 0 0 1.000 - 4.00
Patrick Gatti SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise P 1 2.0000 2 0 0 1.000 - 6.00
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 SWBL Cardinals RF 1 6.0000 0 0 0 1.000 - .00
Sam Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise RF 1 6.0000 3 1 0 1.000 - 4.00
Chris Meador SWBL Cardinals 2013 Tournament DE Tour 2013-07-21 OCWA Freaky Franchise LF 1 6.0000 1 4 0 1.000 - 5.00
36.0000 16 6 0 1.000 - 3.67