Field #2 - 2:30:00 PMRHE
TBW 2 - 2
9 6 0
OCWA 2 - 4
2 3 0
W Chris Harley (1 - 0, 1.12)
L Ryan Bush (0 - 2, 14.85)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning 6 1 0 0 0 2 1 0 .250 .500 .250 .750 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Chris Harley TBW Lightning 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 10 0 0 0 0 5 2 1 .000 .500 .000 .500 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 2 0 1 .000 .400 .000 .400 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning 6 1 0 0 0 1 1 2 .200 .333 .200 .533 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0
Michael Harley TBW Lightning 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 11 3 0 0 0 4 3 1 .429 .636 .429 1.065 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning 6 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 3 1 4 1 0 0 0
Troy Linderman TBW Lightning 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 10 1 0 0 1 4 2 4 .167 .500 .667 1.167 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0
Alex Clark TBW Lightning 1 6 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 2 0 0 0 2 2 2 .667 .800 .667 1.467 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
54 65 9 0 0 1 20 11 11 .200 .446 .267 .713 0 1 0 23 6 29 3 3 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Chris Harley TBW Lightning 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 1 1 0 0 24 3 0 0 0 3 2 14 1 0 100 5.7 2 2.11 .143 0.53 .67 14.74 4.7
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning 1 1 0 0 41 6 0 0 1 17 9 15 0 1 0 6.0 9 9.00 .250 1.00 9.67 15.00 .9
2 2 0 0 65 9 0 0 1 20 11 29 1 1 50 11.7 11 5.64 .200 0.77 5.28 14.87 1.5

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning RF 1 6.0000 0 0 0 1.000 - .00
Chris Harley TBW Lightning 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise P 1 5.6670 0 0 0 1.000 - .00
Michael Harley TBW Lightning 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise LF 1 5.6670 0 0 0 1.000 - .00
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning P 1 6.0000 0 0 0 1.000 - .00
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 TBW Lightning LF 1 6.0000 3 0 0 1.000 - 3.00
Alex Clark TBW Lightning 2017 Tournament DE Tour 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise RF 1 5.6670 2 0 0 1.000 - 2.12
35.0010 5 0 0 1.000 - .86