Field #4 - 1:00:00 PMRHE
HFWB 4 - 3
10 8 0
OCWA 2 - 4
6 9 0
W Nick Giordano (2 - 1, 5.57)
L Dylan Frankel (1 - 1, 8.67)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 4 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 4 1 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 5 3 0 0 3 0 3 5 .600 .600 2.400 3.000 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 5 2 0 0 1 0 1 1 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Hess HFWB Hitmen 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 1 0 0 0 1 1 1 .250 .400 .250 .650 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Matt Butrym HFWB Hitmen 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 6 2 0 0 1 1 3 3 .400 .500 1.000 1.500 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Jordan Benzing OCWA Freaky Franchise 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 4 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nick Giordano HFWB Hitmen 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 1 0 0 1 3 3 3 .500 .800 2.000 2.800 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Anthony Gadani HFWB Hitmen 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 1 0 0 0 1 2 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Steven Bennett HFWB Hitmen 1 4 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 3 0 0 0 0 1 3 .600 .600 .600 1.200 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
44 48 17 0 0 6 7 16 16 .415 .500 .854 1.354 0 0 0 8 2 10 6 8 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen 1 1 0 0 26 8 0 0 2 0 10 3 0 1 0 4.0 10 15.00 .308 2.00 9.00 4.50 3.0
Chris Hess HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.0 0 0.00 .000 0.00 .00 12.00 2.0
Nick Giordano HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 18 9 0 0 4 0 6 5 1 0 100 3.0 6 12.00 .500 3.00 18.00 1.00 5.0
2 1 0 0 48 17 0 0 6 0 16 10 1 1 50 8.0 16 12.00 .354 2.13 11.25 7.50 1.0

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen LF 1 4.0000 3 2 0 1.000 - 7.50
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen RF 1 4.0000 1 1 0 1.000 - 3.00
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 2017 Tournament Pool 2017-07-15 HFWB Hitmen P 1 4.0000 5 0 0 1.000 - 7.50
Chris Hess HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise LF 1 6.0000 1 0 0 1.000 - 1.00
Chris Hess HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Matt Butrym HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise LF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Matt Butrym HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise XF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Nick Giordano HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise P 1 6.0000 2 0 0 1.000 - 2.00
Anthony Gadani HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise LF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Steven Bennett HFWB Hitmen 2017 Tournament Pool 2017-07-15 OCWA Freaky Franchise RF 1 8.0000 1 0 0 1.000 - .75
36.0000 14 3 0 1.000 - 2.83