Red #1 - 9:30 AMRHE
SWBL 4 - 3
14 11 2
GBL 3 - 2
17 10 1
W Jeremy Ratajczyk (2 - 1, 9.33)
L Gus Skibbe (2 - 1, 4.08)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Spencer SWBL Cardinals 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 12 3 0 0 0 4 4 2 .375 .583 .375 .958 0 1 0 2 2 4 0 0 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Panthers 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals 13 4 0 0 0 4 4 5 .444 .615 .444 1.060 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Kyle Lidster GBL Panthers 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals 13 1 0 0 1 6 3 3 .143 .538 .571 1.110 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 11 3 0 0 1 4 4 4 .429 .636 .857 1.494 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 11 4 0 0 1 2 4 6 .444 .545 .778 1.323 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0
Blake Spencer SWBL Cardinals 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 11 1 0 0 0 3 2 1 .125 .364 .125 .489 0 1 0 0 1 1 0 5 0 0
John Reyna GBL Panthers 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals 13 3 0 0 2 4 6 6 .333 .538 1.000 1.538 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0
Nate Bryan GBL Panthers 1 7 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals 13 2 0 0 0 6 4 3 .286 .615 .286 .901 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0
56 97 21 0 0 5 33 31 30 .328 .557 .563 1.119 2 10 0 11 3 14 5 12 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Brett Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 1 0 0 0 30 7 0 0 1 10 8 4 0 0 0 4.0 5 7.50 .350 1.75 12.75 6.00 .4
Jeremy Ratajczyk GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals 0 0 0 0 10 1 0 0 0 6 5 2 1 0 100 1.0 4 24.00 .250 1.00 18.00 12.00 .3
Kyle Lidster GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals 1 0 0 0 35 10 0 0 2 7 9 6 0 0 0 6.0 9 9.00 .357 1.67 9.83 6.00 .9
Gus Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 0 0 0 0 12 2 0 0 1 3 1 2 0 1 0 2.0 1 3.00 .222 1.00 13.00 6.00 .7
Blake Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers 0 0 0 0 10 1 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0.6 8 80.00 .333 1.67 6.67 .00 .0
2 0 0 0 97 21 0 0 5 33 31 14 1 1 50 13.6 27 11.91 .328 1.54 14.00 6.18 .4

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers P 1 4.0000 3 1 0 1.000 - 6.00
Jeremy Ratajczyk GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals LF 1 6.0000 2 3 0 1.000 - 5.00
Jeremy Ratajczyk GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Kyle Lidster GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals P 1 6.0000 6 0 0 1.000 - 6.00
Kyle Lidster GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals RF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Sam Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers LF 1 6.0000 3 3 0 1.000 - 6.00
Sam Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers RF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Gus Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers LF 1 2.0000 3 1 1 .500 5.00 12.00
Gus Skibbe SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers P 1 2.0000 4 0 0 1.000 - 12.00
Blake Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Blake Spencer SWBL Cardinals 2013 Tournament Pool 2013-07-20 GBL Panthers RF 1 6.0000 0 2 1 .833 3.00 2.00
Nate Bryan GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals LF 1 1.0000 0 1 1 .000 2.00 6.00
Nate Bryan GBL Panthers 2013 Tournament Pool 2013-07-20 SWBL Cardinals RF 1 6.0000 4 0 0 1.000 - 4.00
43.0000 27 11 3 .930 13.67 5.30