Green S #4 - 8:00 AMRHE
OCWA 7 - 2
24 15 0
HWL 1 - 5
1 0 1
W Brett Bigler (2 - 2, 11.52)
L Greg Sowards (0 - 3, 19.85)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad 11 6 0 0 3 2 6 9 .667 .727 1.667 2.394 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad 11 4 0 0 3 4 6 7 .571 .727 1.857 2.584 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad 10 2 0 0 1 4 5 2 .333 .600 .833 1.433 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad 10 3 0 0 3 5 7 6 .600 .800 2.400 3.200 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Josh Smith HWL Maroon Squad 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 1 1 2 1 1 0 0
James Clagg HWL Maroon Squad 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 3 0 0 .000 .600 .000 .600 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Randy Steele HWL Maroon Squad 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0
Greg Sowards HWL Maroon Squad 1 4 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 4 1 1 .000 .800 .000 .800 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
32 62 15 0 0 10 23 25 25 .385 .613 1.154 1.767 1 4 0 4 2 6 2 11 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad 1 0 0 0 13 0 0 0 0 7 1 2 1 0 100 2.0 1 3.00 .000 0.00 12.50 6.00 .3
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2.0 0 0.00 .000 0.00 2.50 9.00 3.0
Greg Sowards HWL Maroon Squad 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise 1 1 0 0 42 15 0 0 10 15 24 1 0 1 0 4.0 21 31.50 .556 3.75 47.25 1.50 .1
2 1 0 0 62 15 0 0 10 23 25 6 1 1 50 8.0 22 16.50 .385 1.88 27.38 4.50 .3

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad P 1 2.0000 2 0 0 1.000 - 6.00
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad LF 1 3.0000 2 1 0 1.000 - 6.00
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad P 1 2.0000 1 0 0 1.000 - 3.00
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad RF 1 2.0000 0 0 0 1.000 - .00
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad LF 1 1.0000 1 2 0 1.000 - 18.00
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2013 Tournament Pool 2013-07-20 HWL Maroon Squad RF 1 2.0000 1 0 0 1.000 - 3.00
Josh Smith HWL Maroon Squad 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise RF 1 4.0000 1 0 0 1.000 - 1.50
James Clagg HWL Maroon Squad 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise LF 1 4.0000 7 1 1 .750 9.00 12.00
Greg Sowards HWL Maroon Squad 2013 Tournament Pool 2013-07-20 OCWA Freaky Franchise P 1 4.0000 4 0 0 1.000 - 6.00
24.0000 19 4 1 .958 24.00 5.75