Diamond City Park #1 - 2:30:00 PMRHE
IWBL 0 - 5
0 0 0
BWBL 2 - 2
15 12 0
W Doug Novitski (2 - 0, 3.60)
L Andrew Sneed (0 - 3, 13.33)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brandon Haydt BWBL Breaker Boys 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 5 1 0 0 0 1 1 2 .250 .400 .250 .650 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 4 0 0 0 0 2 2 2 .000 .500 .000 .500 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Daulton Shearer BWBL Breaker Boys 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 4 1 0 0 0 2 2 2 .500 .750 .500 1.250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 5 4 0 0 0 0 3 1 .800 .800 .800 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Drew Slater BWBL Breaker Boys 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 5 3 0 0 1 1 3 6 .750 .800 1.500 2.300 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Linder IWBL Hot Rods 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
Andrew Sneed IWBL Hot Rods 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Rita Marino IWBL Hot Rods 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Michael Marino IWBL Hot Rods 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Andy Peck BWBL Breaker Boys 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 5 3 0 0 0 1 4 2 .750 .800 .750 1.550 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
40 41 12 0 0 1 8 15 15 .364 .488 .455 .942 0 1 0 12 1 13 1 6 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2.0 0 0.00 .000 0.00 1.50 12.00 4.0
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 1 0 100 2.0 0 0.00 .000 0.00 .00 12.00 4.0
Andrew Sneed IWBL Hot Rods 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys 1 1 0 0 28 12 0 0 1 7 15 5 0 1 0 3.0 13 26.00 .571 4.00 12.00 1.00 .7
2 1 0 0 41 12 0 0 1 8 15 13 1 1 50 7.0 13 11.14 .364 1.71 5.57 11.14 1.6

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods LF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods LF 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods P 1 3.0000 0 0 0 1.000 - .00
Drew Slater BWBL Breaker Boys 2016 Regionals Region 2016-06-18 IWBL Hot Rods RF 1 4.0000 1 1 0 1.000 - 3.00
Jacques Linder IWBL Hot Rods 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys LF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Jacques Linder IWBL Hot Rods 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys RF 1 2.0000 0 0 0 1.000 - .00
Andrew Sneed IWBL Hot Rods 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys P 1 3.0000 2 0 0 1.000 - 4.00
Rita Marino IWBL Hot Rods 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys RF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Michael Marino IWBL Hot Rods 2016 Regionals Region 2016-06-18 BWBL Breaker Boys LF 1 2.0000 2 1 0 1.000 - 9.00
21.0000 8 2 0 1.000 - 2.86