Red - 3:00 PMRHE
TBW 6 - 3
1 2 0
OCWA 6 - 2
11 5 0
W Ryan Bush (5 - 0, 0.96)
L Chris Harley (2 - 1, 3.02)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning 8 1 0 0 1 6 5 3 .500 .875 2.000 2.875 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Chris Harley TBW Lightning 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning 8 0 0 0 0 2 1 2 .000 .250 .000 .250 0 0 0 3 1 4 2 0 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning 7 2 0 0 0 2 1 2 .400 .571 .400 .971 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0
Michael Harley TBW Lightning 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 2 0 0 1 0 1 1 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning 7 2 0 0 2 4 4 4 .667 .857 2.667 3.524 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Shane Effertz TBW Lightning 1 5 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0
40 50 7 0 0 4 17 12 12 .212 .480 .576 1.056 0 0 0 18 3 21 3 2 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Chris Harley TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 9 0 0 0 0 8 6 1 0 1 0 0.3 6 120.00 .000 0.00 77.33 2.00 .1
Michael Harley TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 21 5 0 0 3 6 5 7 0 0 0 3.6 5 8.33 .333 1.39 15.94 11.67 1.2
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning 1 1 0 0 20 2 0 0 1 3 1 13 1 0 100 5.0 1 1.20 .118 0.40 3.20 15.60 4.3
2 1 0 0 50 7 0 0 4 17 12 21 1 1 50 8.9 12 8.09 .212 0.79 1.85 14.16 1.2

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning LF 1 5.0000 0 0 0 1.000 - .00
Chris Harley TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise LF 1 4.0000 1 0 0 1.000 - 1.50
Chris Harley TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise P 1 .0000 0 0 0 - - -
Derek Linderman TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise RF 1 4.0000 1 0 0 1.000 - 1.50
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning RF 1 5.0000 0 0 0 1.000 - .00
Michael Harley TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise LF 1 .0000 0 0 0 - - -
Michael Harley TBW Lightning 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 OCWA Freaky Franchise P 1 4.0000 2 1 0 1.000 - 4.50
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament DE Tour 2012-07-15 TBW Lightning P 1 5.0000 2 0 0 1.000 - 2.40
27.0000 6 1 0 1.000 - 1.56