Wakefield Park #1 - 4:30:00 PMRHE
GCWL 0 - 5
3 5 1
HWL 1 - 4
12 9 0
W Jeremy Ray (1 - 2, 3.27)
L Wesley Brown (0 - 1, 12.56)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Josh Smith HWL Blizzard 1 1 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Ray HWL Blizzard 1 3 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 4 1 0 0 0 2 1 1 .500 .750 .500 1.250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Paul Hesson HWL Blizzard 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 5 1 0 0 1 1 1 2 .250 .400 1.000 1.400 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Andrew Westcott HWL Blizzard 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 5 1 0 0 0 1 2 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Ian Handy HWL Blizzard 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 5 3 0 0 1 0 3 3 .600 .600 1.200 1.800 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Josh Blair HWL Blizzard 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 4 3 0 0 1 1 2 4 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Stidham HWL Blizzard 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 5 0 0 0 0 4 3 0 .000 .800 .000 .800 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Bryant GCWL MWGA 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 4 1 0 0 0 1 0 1 .333 .500 .333 .833 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Mark Clayton GCWL MWGA 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Chris Bradford GCWL MWGA 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 4 1 0 0 0 3 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Walton GCWL MWGA 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 4 0 0 0 0 2 1 1 .000 .500 .000 .500 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Will Kistler GCWL MWGA 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 3 1 0 0 0 0 1 1 .333 .333 .333 .667 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Wesley Brown GCWL MWGA 1 4 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 4 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
48 51 14 0 0 3 15 15 14 .389 .569 .639 1.208 1 7 0 7 2 9 1 4 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Jeremy Ray HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 1 0 0 0 10 1 0 0 0 3 0 2 1 0 100 2.0 0 0.00 .143 0.50 6.50 6.00 .7
Ian Handy HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 0 0 0 0 9 4 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1.0 3 18.00 .571 4.00 6.00 12.00 1.0
Anthony Stidham HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.0 0 0.00 .000 0.00 5.00 6.00 1.0
Chris Bradford GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 0 0 0 0 14 6 0 0 3 3 7 3 0 0 0 1.7 7 24.71 .545 3.53 28.71 1.59 1.0
Wesley Brown GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard 1 0 0 0 14 3 0 0 0 6 5 1 0 1 0 1.3 5 23.08 .375 2.31 16.31 4.62 .2
2 0 0 0 51 14 0 0 3 15 15 9 1 1 50 7.0 15 12.86 .389 2.00 13.43 7.71 .6

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Josh Smith HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA RF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Jeremy Ray HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA P 1 2.0000 2 0 0 1.000 - 6.00
Paul Hesson HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA LF 1 3.0000 2 0 0 1.000 - 4.00
Andrew Westcott HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA LF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Andrew Westcott HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA RF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Ian Handy HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Josh Blair HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA RF 1 2.0000 1 0 0 1.000 - 3.00
Anthony Stidham HWL Blizzard 2016 Regionals Region 2016-06-11 GCWL MWGA P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Mark Clayton GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard RF 1 1.6670 1 0 0 1.000 - 3.60
Chris Bradford GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard P 1 1.6670 0 0 0 1.000 - .00
John Walton GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard RF 1 1.3330 0 0 0 1.000 - .00
Will Kistler GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard LF 1 3.0000 3 0 0 1.000 - 6.00
Wesley Brown GCWL MWGA 2016 Regionals Region 2016-06-11 HWL Blizzard P 1 1.3330 1 0 1 .250 2.00 4.50
21.0000 12 0 1 .952 13.00 3.43