Blue #3 - 12:30 PMRHE
TBW 7 - 5
2 7 0
OCWA 7 - 2
0 3 0
W Chris Harley (1 - 1, 0.33)
L Chris Roeder (1 - 1, 0.43)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning 9 2 0 0 0 2 0 0 .286 .444 .286 .730 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0
Chris Harley TBW Lightning 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 12 4 1 0 0 0 1 0 .333 .333 .417 .750 0 0 0 4 1 5 3 0 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 11 0 0 0 0 2 0 0 .000 .182 .000 .182 0 0 0 4 2 6 1 2 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning 9 0 0 0 0 2 0 0 .000 .222 .000 .222 0 0 0 4 1 5 1 1 0 0
Michael Harley TBW Lightning 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 12 3 0 0 0 1 1 2 .273 .333 .273 .606 0 0 0 3 1 4 2 2 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning 9 0 0 0 0 1 0 0 .000 .111 .000 .111 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0
Bryan Rojas TBW Lightning 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 12 0 0 0 0 1 0 0 .000 .083 .000 .083 0 0 0 8 3 11 0 0 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 1 12 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning 9 1 0 0 0 1 0 0 .125 .222 .125 .347 0 0 0 5 1 6 0 1 0 0
108 92 10 1 0 0 10 2 2 .122 .217 .134 .352 0 0 0 43 11 54 9 9 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Chris Harley TBW Lightning 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 1 1 1 0 45 3 0 0 0 6 0 28 1 0 100 12.0 0 0.00 .077 0.25 .83 14.00 4.7
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning 1 1 0 0 47 7 1 0 0 4 2 26 0 1 0 12.0 2 1.00 .163 0.58 .67 13.00 6.5
2 2 1 0 92 10 1 0 0 10 2 54 1 1 50 24.0 2 0.50 .122 0.42 .75 13.50 5.4

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning RF 1 12.0000 1 0 0 1.000 - .50
Chris Harley TBW Lightning 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise P 1 12.0000 3 0 0 1.000 - 1.50
Derek Linderman TBW Lightning 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise RF 1 12.0000 2 0 0 1.000 - 1.00
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning LF 1 12.0000 2 3 0 1.000 - 2.50
Michael Harley TBW Lightning 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise LF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
Bryan Rojas TBW Lightning 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise LF 1 1.0000 2 0 0 1.000 - 1.20
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 TBW Lightning P 1 12.0000 7 0 0 1.000 - 3.50
73.0000 18 3 0 1.000 - 1.73