Blue #3 - 8:00 AMRHE
HWL 4 - 3
0 2 0
OCWA 7 - 2
12 6 0
W Justin Tomkins (2 - 0, 3.43)
L Nick Kappra (2 - 1, 10.53)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays 5 1 1 0 0 4 4 3 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays 6 0 0 0 0 1 1 0 .000 .167 .000 .167 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays 5 1 0 0 0 3 2 2 .500 .800 .500 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays 5 1 0 0 0 3 2 5 1.000 .800 1.000 1.800 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Drew McClanahan HWL Brew Jays 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0
Nick Kappra HWL Brew Jays 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 4 2 0 0 0 1 0 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jeremy Ray HWL Brew Jays 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Paul Hesson HWL Brew Jays 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Jacob Fischer HWL Brew Jays 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 1 4 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays 5 3 0 0 0 0 3 2 .600 .600 .600 1.200 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
40 43 8 1 0 0 14 12 12 .286 .512 .321 .833 0 2 1 8 2 10 2 6 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays 1 1 1 0 17 2 0 0 0 3 0 7 1 0 100 4.0 0 0.00 .143 0.50 2.75 1.50 2.3
Nick Kappra HWL Brew Jays 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 15 3 0 0 0 9 10 2 0 1 0 1.0 10 60.00 .500 3.00 27.00 12.00 .2
Jeremy Ray HWL Brew Jays 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 11 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2.0 2 6.00 .333 1.50 6.00 3.00 .5
2 1 1 0 43 8 1 0 0 14 12 10 1 1 50 7.0 12 10.29 .276 1.14 7.14 8.57 .7

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays LF 1 4.0000 1 1 0 1.000 - 3.00
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays P 1 4.0000 3 0 0 1.000 - 4.50
Nick Kappra HWL Brew Jays 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise P 1 1.0000 1 0 0 1.000 - 6.00
Jeremy Ray HWL Brew Jays 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise P 1 2.0000 2 0 0 1.000 - 6.00
Paul Hesson HWL Brew Jays 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise LF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
Jacob Fischer HWL Brew Jays 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 OCWA Freaky Franchise RF 1 3.0000 2 1 0 1.000 - 6.00
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-20 HWL Brew Jays RF 1 4.0000 1 0 0 1.000 - 1.50
21.0000 11 2 0 1.000 - 3.71