Red - 11:00 PMRHE
OCWA 6 - 2
15 14 0
SWBL 2 - 3
0 2 0
W Ryan Bush (5 - 0, 0.96)
L Brett Spencer (0 - 1, 5.58)

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Andy Oldenburg SWBL Cardinals 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals 11 4 1 0 0 5 4 2 .667 .818 .833 1.652 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Brett Spencer SWBL Cardinals 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise 6 1 0 0 0 1 0 0 .200 .333 .200 .533 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals 11 3 0 0 0 1 4 0 .300 .364 .300 .664 0 2 0 2 1 3 0 2 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals 11 3 0 0 0 3 4 2 .375 .545 .375 .920 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise 6 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals 11 4 0 0 2 3 3 9 .571 .636 1.429 2.065 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 1 6 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise 6 0 0 0 0 3 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
48 68 16 1 0 2 16 15 13 .314 .471 .451 .922 0 6 1 16 8 24 1 4 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Andy Oldenburg SWBL Cardinals 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise 0 0 0 0 11 7 1 0 1 1 7 0 0 0 0 1.0 7 42.00 .700 7.00 2.00 .00 .0
Brett Spencer SWBL Cardinals 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise 1 0 0 0 33 7 0 0 1 11 8 7 0 1 0 5.0 8 9.60 .318 1.40 1.40 8.40 .6
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals 1 1 1 0 24 2 0 0 0 4 0 17 1 0 100 6.0 0 0.00 .100 0.33 .33 17.00 4.3
2 1 1 0 68 16 1 0 2 16 15 24 1 1 50 12.0 15 7.50 .308 1.33 6.17 12.00 1.5

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Andy Oldenburg SWBL Cardinals 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise P 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals LF 1 6.0000 0 0 0 1.000 - .00
Brett Spencer SWBL Cardinals 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise P 1 4.0000 3 0 0 1.000 - 4.50
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals RF 1 6.0000 0 0 0 1.000 - .00
Patrick Gatti SWBL Cardinals 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise RF 1 6.0000 3 1 0 1.000 - 4.00
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2012 Tournament Pool 2012-07-14 SWBL Cardinals P 1 6.0000 0 0 0 1.000 - .00
Sam Skibbe SWBL Cardinals 2012 Tournament Pool 2012-07-14 OCWA Freaky Franchise LF 1 6.0000 2 1 0 1.000 - 3.00
35.0000 8 2 0 1.000 - 1.71