Red #1 - 4:00 PMRHE
PWL 2 - 6
2 0 0
OCWA 7 - 2
0 3 0
W Jack Shannon (1 - 0, 1.71)
L Ryan Bush (3 - 1, 2.00)
No Hitter

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 2 0 2 1 3 1 0 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 8 0 0 0 0 1 0 0 .000 .125 .000 .125 0 1 0 3 2 5 1 0 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 7 0 0 0 0 1 1 0 .000 .143 .000 .143 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 7 0 0 0 0 4 0 0 .000 .571 .000 .571 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 7 0 0 0 0 3 0 0 .000 .429 .000 .429 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 8 0 0 0 0 3 1 1 .000 .375 .000 .375 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0
Andrew Flowers PWL Nationals 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 3 4 0 2 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 1 8 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 8 1 0 0 0 2 0 0 .167 .375 .167 .542 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0
73 66 3 0 0 0 15 2 2 .059 .273 .059 .332 0 3 0 23 15 38 3 4 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Jack Shannon PWL Nationals 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 1 1 1 0 36 3 0 0 0 9 0 20 1 0 100 8.0 0 0.00 .111 0.38 2.38 15.00 2.2
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 0 0 0 0 8 0 0 0 0 5 2 3 0 1 0 1.0 2 12.00 .000 0.00 13.00 18.00 .6
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals 1 0 0 0 22 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 7.0 0 0.00 .000 0.00 .14 12.86 15.0
2 1 1 0 66 3 0 0 0 15 2 38 1 1 50 16.0 2 0.75 .059 0.19 2.06 14.25 2.5

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals RF 1 8.0000 2 0 0 1.000 - 1.50
Jack Shannon PWL Nationals 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise P 1 8.0000 4 0 0 1.000 - 3.00
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals LF 1 7.0000 1 1 0 1.000 - 1.71
Kevin Higman PWL Nationals 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise LF 1 8.0000 0 1 0 1.000 - .75
Matt Gagnon PWL Nationals 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise RF 1 .0000 0 0 0 - - -
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals P 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Andrew Flowers PWL Nationals 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise RF 1 8.0000 0 0 0 1.000 - .00
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals LF 1 1.0000 0 0 0 1.000 - .00
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament DE Tour 2014-07-19 PWL Nationals P 1 7.0000 3 0 0 1.000 - 2.57
48.0000 10 2 0 1.000 - 1.50