Green #4 S - 12:15 PMRHE
OCWA 7 - 2
0 0 0
WSEM 7 - 1
0 1 0
W ( - , )
L ( - , )

Batting Stats

PlayerTeamGPIPSeasonWeekDateOpponentPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Alex Shore WSEM Dads 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 3 1 0 0 0 1 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Austin Bischoff WSEM Dads 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads 5 0 0 0 0 3 0 0 .000 .600 .000 .600 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Evan Bortmas WSEM Dads 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads 4 0 0 0 0 2 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Sam Hatt WSEM Dads 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 4 0 0 0 0 2 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads 5 0 0 0 0 2 0 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 1 5 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
55 42 1 0 0 0 11 0 0 .032 .286 .032 .318 0 0 0 12 13 25 2 3 0 0

Pitching Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Sam Hatt WSEM Dads 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise 1 1 1 0 23 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 5.0 0 0.00 .000 0.00 4.00 14.40 1.5
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads 1 1 1 0 19 1 0 0 0 3 0 13 0 0 0 5.0 0 0.00 .063 0.20 .60 15.60 4.3
2 2 2 0 42 1 0 0 0 11 0 25 0 0 0 10.0 0 0.00 .032 0.10 2.30 15.00 2.3

Fielding Stats

PlayerTeamSeasonWeekDateOpponentPOSGPTPPOAEF%CPERF
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads LF 1 5.0000 1 0 0 1.000 - 1.20
Evan Bortmas WSEM Dads 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise LF 1 5.0000 1 0 0 1.000 - 1.20
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads RF 1 5.0000 0 0 0 1.000 - .00
Sam Hatt WSEM Dads 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise P 1 5.0000 1 0 0 1.000 - 1.20
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 2014 Tournament Pool 2014-07-19 WSEM Dads P 1 5.0000 1 0 0 1.000 - 1.20
Kyle Tomlinson WSEM Dads 2014 Tournament Pool 2014-07-19 OCWA Freaky Franchise RF 1 5.0000 1 1 0 1.000 - 2.40
3.0000 5 1 0 1.000 - 1.20