PlayerTeamGPIPSeasonPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Anthony Gadani HFWB Hitmen 7 39 2017 Tournament 52 5 0 0 1 15 13 7 .135 .385 .216 .601 1 1 0 21 4 25 1 4 0 0
39 52 5 0 0 1 15 13 7 .135 .385 .216 .601 1 1 0 21 4 25 1 4 0 0
PlayerTeamSeasonGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Anthony Gadani HFWB Hitmen 2017 Tournament 1 0 0 0 35 13 3 0 2 6 14 7 0 1 0 5.0 14 16.80 .448 2.60 1.00 8.40 1.2
1 0 0 0 35 13 3 0 2 6 14 7 0 1 0 5.0 14 16.80 .448 2.60 1.00 8.40 1.2
PlayerTeamSeasonPOSGPTPPOAEF%CPERF
Anthony Gadani HFWB Hitmen 2017 Tournament LF 2 6.6670 0 2 0 1.000 - 1.80
Anthony Gadani HFWB Hitmen 2017 Tournament P 2 5.0000 2 1 0 1.000 - 3.60
Anthony Gadani HFWB Hitmen 2017 Tournament RF 5 21.6670 4 0 0 1.000 - 1.11
33.3340 6 3 0 1.000 - 1.62