PlayerTeamGPIPSeasonPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Tommy Vohnoutka BWB Bombers 6 26 2017 Regionals 32 5 0 0 2 16 8 12 .313 .656 .688 1.344 0 1 0 5 0 5 1 4 0 0
26 32 5 0 0 2 16 8 12 .313 .656 .688 1.344 0 1 0 5 0 5 1 4 0 0
PlayerTeamSeasonGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Tommy Vohnoutka BWB Bombers 2017 Regionals 2 2 0 0 81 33 2 0 13 5 25 6 0 2 0 12.3 22 10.73 .434 2.68 17.98 2.93 1.2
2 2 0 0 81 33 2 0 13 5 25 6 0 2 0 12.3 22 10.73 .434 2.68 17.98 2.93 1.2
PlayerTeamSeasonPOSGPTPPOAEF%CPERF
Tommy Vohnoutka BWB Bombers 2017 Regionals LF 3 8.0000 3 4 0 1.000 - 5.25
Tommy Vohnoutka BWB Bombers 2017 Regionals P 3 12.3330 21 0 2 .838 11.50 1.22
Tommy Vohnoutka BWB Bombers 2017 Regionals RF 1 3.0000 1 0 0 1.000 - 2.00
23.3330 25 4 2 .914 15.50 7.46