PlayerTeamGPIPSeasonPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Sammy Krucek GBL Paw Chests 6 26 2017 Tournament 22 1 0 0 0 7 5 2 .067 .364 .067 .430 1 0 0 5 4 9 2 2 0 0
26 22 1 0 0 0 7 5 2 .067 .364 .067 .430 1 0 0 5 4 9 2 2 0 0
PlayerTeamSeasonGSGCSHOSABFH2B3BHRBBRSOWLPCTIPERERAOBAHIPFIPK/6K/BB
Sammy Krucek GBL Paw Chests 2017 Tournament 0 0 0 0 17 3 0 1 0 6 6 4 0 1 0 3.0 6 12.00 .273 1.00 7.33 8.00 .7
0 0 0 0 17 3 0 1 0 6 6 4 0 1 0 3.0 6 12.00 .273 1.00 7.33 8.00 .7
PlayerTeamSeasonPOSGPTPPOAEF%CPERF
Sammy Krucek GBL Paw Chests 2017 Tournament LF 1 4.6670 0 1 0 1.000 - 1.29
Sammy Krucek GBL Paw Chests 2017 Tournament P 2 3.0000 3 0 0 1.000 - 6.00
Sammy Krucek GBL Paw Chests 2017 Tournament RF 2 6.0000 1 0 0 1.000 - 1.00
13.6670 4 1 0 1.000 - 2.20