PlayerTeamGPIPSeasonPAH2B3BHRBBRRBIAVGOBASLGOPSREFCSFSOSSOLSOGOFODPBOTRN
Adam Kuzmin KWL Aces 5 29 2012 Tournament 19 1 0 0 0 1 0 1 .056 .105 .056 .161 0 1 0 7 1 8 5 3 0 0
Adam Kuzmin KWL Aces 8 44 2013 Tournament 38 13 1 0 6 4 8 17 .382 .447 .941 1.389 1 1 0 7 2 9 7 3 0 0
Adam Kuzmin KWL Aces 6 28 2014 Tournament 22 5 0 0 1 5 4 3 .294 .455 .471 .925 0 1 0 5 1 6 3 2 0 0
Alex Shore WSEM Big Wood 8 46 2012 Tournament 40 6 1 0 0 16 9 6 .250 .550 .292 .842 0 0 0 8 8 16 0 2 0 0
Alex Shore WSEM Big Wood 6 38 2013 Tournament 36 9 1 1 1 6 7 9 .300 .417 .500 .917 1 2 0 4 7 11 5 2 0 0
Alex Shore WSEM Dads 9 44 2014 Tournament 47 8 0 0 3 17 9 13 .267 .532 .567 1.099 1 1 0 8 8 16 2 2 0 0
Alex Shore WSEM Dads 9 50 2015 Tournament 44 7 0 0 1 6 8 3 .184 .295 .263 .559 0 1 0 11 9 20 3 7 0 0
Andy Oldenburg SWBL Cardinals 5 30 2012 Tournament 36 4 0 0 0 8 3 5 .143 .333 .143 .476 1 2 0 8 3 11 5 5 0 0
Austin Bischoff WSEM Big Wood 8 46 2012 Tournament 36 8 2 0 0 6 4 8 .267 .389 .333 .722 1 0 0 10 6 16 1 4 0 0
Austin Bischoff WSEM Big Wood 6 38 2013 Tournament 29 2 0 0 1 13 7 2 .125 .517 .313 .830 0 1 0 2 4 6 4 3 0 0
Austin Bischoff WSEM Dads 7 29 2014 Tournament 7 1 0 0 0 1 2 2 .167 .286 .167 .452 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0
Austin Bischoff WSEM Dads 5 18 2016 Regionals 12 2 0 0 0 5 3 3 .286 .583 .286 .869 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0
Austin Bischoff WSEM Dads 4 8 2016 Tournament 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Brandon Corbett WSEM Big Wood 8 46 2012 Tournament 35 1 0 0 0 8 5 2 .037 .257 .037 .294 1 0 0 16 4 20 3 2 0 0
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 8 41 2012 Tournament 68 17 3 0 6 30 25 24 .447 .691 1.000 1.691 0 2 0 10 4 14 0 5 0 0
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 9 51 2013 Tournament 79 20 0 0 10 29 29 33 .400 .620 1.000 1.620 0 4 0 13 3 16 2 8 0 0
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 10 60 2014 Tournament 59 12 3 0 1 21 13 11 .316 .559 .474 1.033 1 2 0 14 4 18 1 4 0 0
Brett Bigler OCWA Freaky Franchise 6 27 2017 Tournament 32 5 0 0 0 9 6 1 .217 .438 .217 .655 0 1 0 11 3 14 2 1 0 0
Brett Spencer SWBL Cardinals 5 30 2012 Tournament 40 6 0 0 1 13 8 11 .231 .475 .346 .821 2 2 1 5 2 7 3 6 0 0
Brett Spencer SWBL Cardinals 7 34 2013 Tournament 54 14 0 0 7 14 23 24 .350 .519 .875 1.394 1 4 0 11 4 15 3 3 0 0
Brett Spencer SWBL Cardinals 2 7 2015 Regionals 9 1 0 0 0 2 1 1 .143 .333 .143 .476 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0
Brian Lewis KWL Aces 5 29 2012 Tournament 21 3 0 0 0 3 3 1 .167 .286 .167 .452 1 1 0 5 2 7 4 2 0 0
Brian Lewis KWL Keggers 2 7 2015 Tournament 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
Chris Harley TBW Lightning 9 48 2012 Tournament 68 15 3 0 3 12 14 14 .268 .397 .482 .879 1 4 0 24 1 25 5 6 0 0
Chris Harley TBW Lightning 7 40 2013 Tournament 60 17 1 0 4 18 20 23 .415 .583 .732 1.315 1 2 1 5 1 6 6 9 0 0
Chris Harley TBW Lightning 12 72 2014 Tournament 87 19 2 0 1 18 14 7 .275 .425 .348 .773 4 2 0 22 3 25 12 7 0 0
Chris Harley TBW Lightning 4 19 2015 Regionals 27 13 1 0 3 4 9 9 .565 .630 1.000 1.630 0 3 0 5 0 5 0 2 0 0
Chris Harley TBW Lightning 7 39 2015 Tournament 45 11 2 0 1 8 6 7 .306 .422 .444 .867 0 0 1 13 2 15 5 5 0 0
Chris Harley TBW Lightning 4 14 2016 Regionals 20 6 1 0 1 6 6 11 .429 .600 .714 1.314 0 2 0 2 0 2 1 3 0 0
Chris Harley TBW Lightning 8 40 2016 Tournament 45 12 0 1 5 12 10 11 .364 .533 .879 1.412 0 2 0 12 1 13 3 3 0 0
Chris Harley TBW Lightning 4 24 2017 Tournament 33 6 0 0 1 14 7 8 .316 .606 .474 1.080 0 0 0 7 3 10 1 2 0 0
David Ayres KWL Aces 5 29 2012 Tournament 21 2 0 0 0 1 1 0 .100 .143 .100 .243 1 2 0 3 5 8 4 3 0 0
David Ayres KWL Aces 8 44 2013 Tournament 34 3 0 0 1 7 4 5 .111 .294 .222 .516 2 5 0 3 2 5 9 3 0 0
David Ayres KWL Aces 5 18 2014 Tournament 16 8 0 0 1 1 3 4 .533 .562 .733 1.296 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0
David Ayres KWL Keggers 4 18 2015 Regionals 16 2 0 0 0 7 8 4 .222 .562 .222 .785 0 1 0 0 3 3 2 1 0 0
David Ayres KWL Keggers 4 19 2015 Tournament 9 2 0 0 0 3 2 0 .333 .556 .333 .889 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0
David Ayres KWL Keggers 4 14 2016 Regionals 13 3 0 0 0 5 4 2 .375 .615 .375 .990 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0
David Ayres KWL Keggers 4 21 2016 Tournament 8 0 0 0 0 2 1 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0 2 2 4 1 0 1 0
David Ayres KWL Keggers 6 38 2017 Tournament 20 0 0 0 0 4 1 2 .000 .200 .000 .200 1 2 0 5 3 8 3 2 0 0
Dennis Pearson WSEM Big Wood 8 46 2012 Tournament 37 5 0 0 1 11 4 7 .192 .432 .308 .740 0 1 0 10 5 15 4 1 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 9 48 2012 Tournament 63 8 1 0 2 13 9 9 .163 .333 .306 .639 0 1 1 23 5 28 5 7 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 7 40 2013 Tournament 58 6 0 0 2 23 13 13 .171 .500 .343 .843 0 0 0 14 8 22 5 2 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 12 72 2014 Tournament 81 9 2 0 2 19 13 14 .145 .346 .274 .620 0 6 0 21 7 28 12 6 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 4 19 2015 Regionals 28 6 0 0 3 4 6 7 .250 .357 .625 .982 0 3 0 5 3 8 5 2 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 7 39 2015 Tournament 40 4 0 0 1 13 7 4 .148 .425 .259 .684 0 1 0 16 1 17 2 3 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 4 14 2016 Regionals 21 8 0 0 2 8 10 7 .615 .762 1.077 1.839 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 8 33 2016 Tournament 33 3 2 0 0 7 5 2 .115 .303 .192 .495 0 1 0 18 2 20 1 1 0 0
Derek Linderman TBW Lightning 4 20 2017 Tournament 18 3 0 0 1 5 2 3 .231 .444 .462 .906 0 0 0 4 2 6 2 2 0 0
Ethan Arvay GBL Griffleballers 6 32 2012 Tournament 31 5 0 0 0 3 3 1 .179 .258 .179 .437 1 0 0 5 8 13 3 6 0 0
Ethan Arvay GBL Celebration Station 7 38 2015 Tournament 31 4 1 0 0 8 5 6 .167 .375 .208 .583 0 2 0 9 2 11 5 2 0 0
Evan Bortmas WSEM Big Wood 8 46 2012 Tournament 38 8 0 0 2 11 6 8 .296 .500 .519 1.019 0 2 0 8 4 12 2 2 1 0
Evan Bortmas WSEM Dads 9 44 2014 Tournament 43 8 0 0 2 15 9 9 .286 .535 .500 1.035 1 1 0 10 4 14 2 2 0 0
Evan Bortmas WSEM Dads 9 50 2015 Tournament 48 8 1 0 0 17 11 5 .258 .521 .290 .811 0 0 0 14 2 16 2 5 0 0
Evan Bortmas WSEM Dads 8 40 2016 Tournament 53 11 2 0 2 14 11 14 .282 .472 .487 .959 0 5 0 12 3 15 2 6 0 0
Evan Bortmas WSEM Dads 8 47 2017 Tournament 52 8 3 0 0 17 6 3 .229 .481 .314 .795 1 0 0 11 2 13 9 4 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 6 36 2012 Tournament 33 4 0 0 1 7 5 6 .154 .333 .269 .603 3 2 0 9 2 11 3 3 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 7 40 2013 Tournament 43 8 1 2 1 12 8 8 .258 .465 .516 .981 1 5 0 4 3 7 8 1 1 0
Jack Shannon PWL Nationals 8 42 2014 Tournament 52 13 1 0 5 11 13 14 .317 .462 .707 1.169 0 2 0 10 5 15 6 5 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 4 14 2015 Regionals 23 9 2 0 4 5 9 15 .529 .609 1.353 1.962 0 0 1 3 0 3 3 2 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 6 33 2015 Tournament 41 12 0 0 2 5 6 12 .333 .415 .500 .915 0 1 0 8 4 12 7 4 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 5 21 2016 Regionals 32 9 3 0 3 6 11 13 .360 .469 .840 1.309 0 3 1 8 2 10 1 2 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 6 33 2016 Tournament 32 3 0 0 2 8 8 5 .125 .344 .375 .719 1 1 0 8 4 12 5 2 0 0
Jack Shannon PWL Nationals 4 20 2017 Tournament 22 7 0 0 0 3 2 1 .368 .455 .368 .823 0 2 0 4 1 5 2 3 0 0
Jake Kocher WWL Warriors 7 42 2012 Tournament 44 10 2 0 1 13 11 10 .323 .523 .484 1.007 1 1 0 10 0 10 2 7 0 0
Jamar Averyhart GBL Griffleballers 6 32 2012 Tournament 31 5 1 0 2 5 6 4 .192 .323 .462 .784 1 0 0 15 1 16 3 1 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Griffleballers 6 32 2012 Tournament 32 13 2 0 2 5 7 13 .481 .562 .778 1.340 2 2 0 4 3 7 1 2 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Panthers 4 23 2013 Tournament 37 13 0 0 1 9 12 10 .464 .595 .571 1.166 3 1 0 6 0 6 3 2 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Paw Chests 8 37 2014 Tournament 29 10 1 0 3 4 8 10 .400 .483 .800 1.283 0 3 0 9 0 9 2 1 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Paw Chests 4 16 2015 Regionals 15 5 0 0 0 2 3 3 .385 .467 .385 .851 0 0 0 3 3 6 1 1 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Celebration Station 7 36 2015 Tournament 36 7 0 0 1 7 7 3 .241 .389 .345 .734 1 0 0 12 2 14 4 3 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Paw Chests 5 18 2016 Regionals 27 9 2 0 1 4 8 5 .391 .481 .609 1.090 1 0 0 5 1 6 3 4 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Fat Cats 5 29 2016 Tournament 20 3 1 0 0 4 1 3 .188 .350 .250 .600 0 2 0 5 2 7 1 3 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Paw Chests 4 13 2017 Regionals 12 6 0 0 2 3 6 7 .667 .750 1.333 2.083 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
Jeremy Ratajczyk GBL Paw Chests 6 26 2017 Tournament 25 5 0 0 0 9 3 4 .313 .560 .313 .872 0 0 0 7 1 8 2 1 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 6 36 2012 Tournament 33 6 0 0 1 8 5 6 .240 .424 .360 .784 1 4 0 7 5 12 2 0 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 7 39 2013 Tournament 39 3 0 0 1 11 4 7 .107 .359 .214 .573 2 4 0 4 6 10 5 4 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 8 42 2014 Tournament 50 6 0 0 2 15 8 5 .171 .420 .343 .763 0 1 0 15 4 19 6 3 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 4 14 2015 Regionals 22 9 2 0 3 6 11 6 .563 .682 1.250 1.932 1 0 0 1 0 1 1 4 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 6 28 2015 Tournament 35 7 0 0 3 6 9 6 .241 .371 .552 .923 1 5 0 8 3 11 1 4 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 5 21 2016 Regionals 31 9 1 0 5 9 15 17 .409 .581 1.136 1.717 1 2 0 4 1 5 3 2 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 7 38 2016 Tournament 35 5 0 0 2 5 6 5 .167 .286 .367 .652 0 1 0 17 3 20 3 1 0 0
Jim Shannon PWL Nationals 4 20 2017 Tournament 23 3 0 0 0 7 1 0 .188 .435 .188 .622 2 0 0 7 2 9 2 1 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 8 41 2012 Tournament 68 9 0 0 1 28 22 17 .225 .544 .300 .844 0 3 0 14 5 19 7 2 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 9 51 2013 Tournament 81 15 0 0 5 29 23 22 .288 .543 .577 1.120 0 1 0 20 8 28 3 5 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 10 60 2014 Tournament 59 4 0 0 2 16 14 10 .093 .339 .233 .572 0 3 0 21 12 33 0 3 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 4 19 2015 Regionals 16 1 0 0 0 7 3 2 .111 .500 .111 .611 0 1 0 3 2 5 0 2 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 5 27 2015 Tournament 21 0 0 0 0 6 0 2 .000 .286 .000 .286 0 0 0 10 3 13 2 0 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 5 21 2016 Regionals 20 2 0 0 0 7 6 5 .154 .450 .154 .604 2 1 0 5 1 6 0 2 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 3 14 2016 Tournament 13 4 0 0 3 4 6 11 .444 .615 1.444 2.060 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0
Jon Suhre OCWA Freaky Franchise 6 27 2017 Tournament 30 4 0 0 0 12 7 6 .222 .533 .222 .756 0 0 0 8 6 14 0 0 0 0
Jordan Shelton WWL Warriors 7 42 2012 Tournament 39 10 1 0 2 7 12 9 .313 .436 .531 .967 0 4 0 10 1 11 3 4 0 0
Jordan Shelton WWL Warriors 4 19 2014 Tournament 17 2 0 0 1 4 4 4 .154 .353 .385 .738 0 2 0 8 0 8 0 1 0 0
Jordan Shelton WWL Warriors 4 16 2015 Regionals 20 6 1 0 2 3 6 9 .375 .450 .813 1.262 0 1 1 5 1 6 0 3 0 0
Jordan Shelton WWL Warriors 6 22 2015 Tournament 20 2 0 0 0 4 3 0 .125 .300 .125 .425 1 0 0 8 1 9 1 3 0 0
Joseph Thaman PWL Nationals 6 36 2012 Tournament 33 5 0 0 0 9 4 3 .208 .424 .208 .633 1 2 0 6 4 10 1 5 0 0
Josh Swan WWL Warriors 7 42 2012 Tournament 41 3 0 0 0 18 12 6 .136 .525 .136 .661 2 2 0 2 6 8 1 6 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 8 41 2012 Tournament 66 12 1 0 6 30 24 26 .333 .636 .861 1.497 1 2 0 5 8 13 4 4 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 9 51 2013 Tournament 73 11 0 0 4 24 21 14 .224 .479 .469 .949 2 5 0 12 5 17 2 11 1 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 10 60 2014 Tournament 56 6 0 0 1 20 10 11 .167 .464 .250 .714 0 1 0 11 7 18 2 9 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 3 10 2015 Regionals 9 0 0 0 0 4 1 0 .000 .444 .000 .444 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 10 51 2015 Tournament 67 13 2 0 1 21 10 10 .283 .507 .391 .899 0 4 0 17 5 22 5 2 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 5 21 2016 Regionals 21 5 0 0 0 5 4 8 .313 .476 .313 .789 1 1 0 4 1 5 2 2 0 0
Justin Tomkins OCWA Freaky Franchise 4 20 2016 Tournament 13 1 0 0 0 3 1 1 .100 .308 .100 .408 0 0 0 6 0 6 2 1 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 6 36 2012 Tournament 36 6 2 0 0 15 9 1 .286 .583 .381 .964 1 2 0 8 1 9 2 1 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 7 40 2013 Tournament 44 7 0 0 2 15 10 5 .241 .500 .448 .948 1 2 0 8 2 10 5 4 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 8 42 2014 Tournament 53 10 0 1 2 12 13 13 .244 .415 .439 .854 1 3 0 9 4 13 7 7 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 4 14 2015 Regionals 24 5 0 0 2 6 10 8 .278 .458 .611 1.069 2 2 0 3 1 4 3 2 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 6 30 2015 Tournament 37 10 1 0 4 5 6 8 .313 .405 .719 1.124 0 1 0 11 4 15 2 4 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 5 16 2016 Regionals 29 10 1 0 1 8 11 13 .476 .621 .667 1.287 1 1 0 3 1 4 2 3 0 0
Kevin Higman PWL Nationals 7 31 2016 Tournament 30 6 1 0 3 9 6 9 .286 .500 .762 1.262 1 0 0 7 4 11 2 1 0 0
Kevin Marszalek KWL Aces 5 29 2012 Tournament 21 3 1 0 0 5 3 0 .188 .381 .250 .631 0 0 0 6 3 9 2 2 0 0
Kevin Marszalek KWL Keggers 4 18 2015 Regionals 23 3 0 0 0 8 9 3 .200 .478 .200 .678 1 1 0 5 3 8 1 1 0 0
Kevin Marszalek KWL Keggers 5 30 2015 Tournament 22 3 1 0 1 4 4 3 .167 .318 .389 .707 0 2 0 6 5 11 1 1 0 0
Kevin Marszalek KWL Keggers 5 18 2016 Regionals 27 9 1 0 2 8 8 10 .474 .630 .842 1.472 0 0 0 3 1 4 1 5 0 0
Kevin Marszalek KWL Keggers 3 13 2016 Tournament 8 0 0 0 0 2 1 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0
Kyle Lidster GBL Griffleballers 6 32 2012 Tournament 33 4 0 0 0 6 4 1 .148 .303 .148 .451 0 0 0 13 3 16 4 3 0 0
Kyle Lidster GBL Panthers 4 23 2013 Tournament 37 10 1 0 3 11 10 10 .385 .568 .769 1.337 0 4 0 10 0 10 1 1 0 0
Kyle Lidster GBL Paw Chests 8 37 2014 Tournament 33 5 0 0 2 10 8 8 .217 .455 .478 .933 0 1 0 10 0 10 3 4 0 0
Kyle Lidster GBL Fat Cats 5 29 2016 Tournament 21 4 0 0 1 4 2 4 .235 .381 .412 .793 0 2 0 8 1 9 0 2 0 0
Mark Thomson KWL Aces 5 29 2012 Tournament 18 1 0 0 0 7 0 1 .091 .444 .091 .535 0 1 0 4 1 5 4 0 0 0
Matt Gagnon PWL Nationals 6 36 2012 Tournament 31 4 1 0 0 8 4 2 .174 .387 .217 .604 0 2 0 5 5 10 5 1 1 0
Matt Gagnon PWL Nationals 6 24 2013 Tournament 5 3 0 0 0 0 1 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matt Gagnon PWL Nationals 5 16 2014 Tournament 3 0 0 0 0 2 1 1 .000 .667 .000 .667 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Matt Gagnon PWL Nationals 4 10 2016 Tournament 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0
Michael Harley TBW Lightning 9 48 2012 Tournament 64 18 4 1 3 16 16 11 .375 .531 .688 1.219 4 1 0 12 6 18 2 5 0 0
Michael Harley TBW Lightning 7 40 2013 Tournament 63 12 0 0 5 19 21 22 .279 .492 .628 1.120 2 4 1 8 1 9 8 8 0 0
Michael Harley TBW Lightning 12 72 2014 Tournament 86 16 2 0 1 15 7 8 .225 .360 .296 .656 0 5 0 21 2 23 13 14 0 0
Michael Harley TBW Lightning 4 19 2015 Regionals 27 14 0 0 6 2 12 14 .583 .593 1.333 1.926 1 2 1 2 0 2 2 3 0 0
Michael Harley TBW Lightning 7 39 2015 Tournament 46 10 1 0 1 7 5 5 .256 .370 .359 .729 1 3 0 13 0 13 6 6 0 0
Michael Harley TBW Lightning 4 24 2017 Tournament 33 11 0 0 1 6 8 5 .407 .515 .519 1.034 0 1 0 7 1 8 4 3 0 0
Mike Anderson WWL Warriors 7 42 2012 Tournament 43 7 0 0 2 10 4 10 .212 .395 .394 .789 0 2 0 13 4 17 5 2 0 0
Mike Anderson WWL Warriors 6 27 2014 Tournament 23 1 0 0 0 6 1 6 .059 .304 .059 .363 0 2 0 7 2 9 1 4 0 0
Nicholas DiCrosta PWL Nationals 6 36 2012 Tournament 34 6 3 0 0 11 2 7 .261 .500 .391 .891 1 2 0 7 2 9 3 2 0 0
Nicholas DiCrosta PWL Nationals 7 40 2013 Tournament 44 3 0 0 0 17 6 6 .111 .455 .111 .566 1 1 0 12 1 13 5 4 0 0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 6 33 2012 Tournament 38 3 0 0 1 13 5 6 .120 .421 .240 .661 0 1 0 9 7 16 3 2 0 0
Patrick Gatti SWBL Cardinals 3 11 2013 Tournament 6 1 0 0 0 1 0 0 .200 .333 .200 .533 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0
Regis Pollard WWL Warriors 7 42 2012 Tournament 46 15 3 0 2 18 14 15 .536 .717 .857 1.575 0 0 0 2 5 7 4 2 0 0
Regis Pollard WWL Warriors 5 24 2014 Tournament 25 6 0 0 1 6 7 5 .316 .480 .474 .954 1 0 0 4 0 4 3 4 1 0
Regis Pollard WWL Warriors 4 16 2015 Regionals 21 11 1 0 2 6 11 12 .733 .810 1.200 2.010 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0
Regis Pollard WWL Warriors 6 26 2015 Tournament 24 8 0 0 0 3 6 1 .381 .458 .381 .839 1 2 0 4 2 6 3 1 0 0
Regis Pollard OCWA Freaky Franchise 8 44 2016 Tournament 52 10 0 0 2 14 11 13 .263 .462 .421 .883 1 4 0 10 1 11 5 6 1 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 8 41 2012 Tournament 64 13 2 0 6 24 23 22 .333 .578 .846 1.424 1 2 1 12 7 19 1 3 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 9 51 2013 Tournament 73 19 0 0 9 22 27 31 .373 .562 .902 1.464 0 2 0 9 9 18 5 7 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 10 60 2014 Tournament 58 4 0 0 1 20 10 14 .108 .414 .189 .603 0 1 1 15 4 19 6 7 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 3 11 2015 Regionals 10 4 1 0 1 0 4 8 .400 .400 .800 1.200 1 1 0 2 2 4 0 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 11 65 2015 Tournament 80 17 3 0 1 20 12 11 .279 .457 .377 .834 1 2 0 28 6 34 4 3 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 5 21 2016 Regionals 24 9 2 0 1 8 8 10 .563 .708 .875 1.583 0 3 0 3 0 3 1 0 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 8 44 2016 Tournament 57 13 0 0 3 17 11 14 .325 .526 .550 1.076 0 4 0 10 3 13 6 3 0 0
Ryan Bush OCWA Freaky Franchise 6 27 2017 Tournament 34 11 0 0 8 6 12 20 .407 .500 1.296 1.796 0 1 1 8 2 10 1 4 0 0
Sam Hatt WSEM Big Wood 8 46 2012 Tournament 42 9 0 0 1 16 10 6 .346 .595 .462 1.057 0 1 0 10 3 13 2 1 0 0
Sam Hatt WSEM Dads 9 44 2014 Tournament 49 3 0 0 0 19 11 3 .103 .449 .103 .552 0 3 1 13 5 18 1 4 0 0
Sam Hatt WSEM Dads 9 48 2015 Tournament 41 3 0 0 0 16 3 3 .120 .463 .120 .583 0 1 0 10 4 14 4 3 0 0
Sam Hatt WSEM Dads 8 40 2016 Tournament 51 5 1 0 1 24 14 8 .185 .569 .333 .902 0 3 0 14 1 15 1 3 0 0
Sam Hatt WSEM Dads 8 47 2017 Tournament 45 5 1 0 1 9 4 7 .143 .311 .257 .568 0 0 1 19 1 20 4 6 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 5 30 2012 Tournament 40 6 0 0 1 13 10 3 .222 .475 .333 .808 0 1 0 11 3 14 3 3 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 7 34 2013 Tournament 51 13 1 0 6 19 22 17 .406 .627 1.000 1.627 1 2 0 4 2 6 4 6 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 8 40 2014 Tournament 61 13 1 0 5 17 19 24 .295 .492 .659 1.151 0 1 0 12 8 20 3 7 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 2 5 2015 Regionals 7 2 0 0 1 2 3 6 .400 .571 1.000 1.571 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 8 40 2015 Tournament 47 12 0 0 5 16 18 23 .387 .596 .871 1.467 0 2 0 7 3 10 0 7 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 5 23 2016 Regionals 27 6 0 0 3 12 14 9 .400 .667 1.000 1.667 0 1 0 4 0 4 3 1 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 11 57 2016 Tournament 67 17 0 0 6 17 19 23 .347 .507 .714 1.222 1 2 1 17 8 25 1 3 0 0
Sam Skibbe SWBL Cardinals 10 61 2017 Tournament 70 10 1 0 2 30 14 12 .250 .571 .425 .996 0 1 0 15 7 22 3 4 0 0
Sean Ancker WWL Warriors 6 36 2012 Tournament 35 9 1 0 2 5 9 10 .300 .400 .533 .933 1 1 0 6 4 10 3 6 0 0
Sean Ancker WWL Warriors 4 19 2014 Tournament 14 3 0 0 0 5 1 0 .333 .571 .333 .905 0 0 0 2 3 5 0 1 0 0
Shane Effertz TBW Lightning 9 48 2012 Tournament 63 11 1 0 2 19 15 12 .256 .476 .419 .895 1 2 1 15 7 22 2 5 0 0
Shane Effertz TBW Lightning 7 40 2013 Tournament 57 16 2 0 2 15 19 13 .381 .544 .571 1.115 0 3 0 14 2 16 6 1 0 0
Shane Effertz TBW Lightning 4 19 2015 Regionals 26 8 0 0 1 5 8 4 .381 .500 .524 1.024 2 0 0 1 0 1 6 4 0 0
Shane Effertz TBW Lightning 7 39 2015 Tournament 44 2 0 0 1 11 5 5 .061 .295 .152 .447 1 2 0 18 2 20 5 3 0 0
Travis Litke GBL Griffleballers 6 32 2012 Tournament 32 6 2 0 0 6 5 1 .231 .375 .308 .683 3 3 0 5 1 6 5 3 0 0
Zac Adams KWL Aces 5 29 2012 Tournament 20 2 0 0 0 7 1 0 .154 .450 .154 .604 0 1 0 4 3 7 1 2 0 0
Chandler Phillips WSEM Big Wood 6 38 2013 Tournament 35 6 0 0 0 6 5 5 .214 .343 .214 .557 1 0 1 12 3 15 1 5 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 9 40 2014 Tournament 39 5 0 2 1 7 8 9 .161 .308 .387 .695 0 1 1 14 3 17 2 6 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 4 20 2015 Regionals 15 3 0 0 2 4 3 4 .273 .467 .818 1.285 0 0 0 6 1 7 1 0 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 9 50 2015 Tournament 39 8 0 0 4 8 7 12 .258 .410 .645 1.055 0 2 0 15 4 19 1 1 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 4 14 2016 Regionals 14 1 0 0 1 7 6 3 .143 .571 .571 1.143 0 1 0 2 3 5 0 0 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 8 35 2016 Tournament 36 1 0 0 1 14 5 7 .045 .417 .182 .598 0 1 0 10 5 15 1 4 0 0
Chandler Phillips WSEM Dads 6 26 2017 Tournament 19 3 0 1 0 5 3 1 .214 .421 .357 .778 0 1 0 4 2 6 1 3 0 0
Dakota LaDouceur WSEM Big Wood 6 38 2013 Tournament 36 3 0 0 1 17 5 6 .158 .556 .316 .871 0 1 0 3 6 9 4 2 0 0
Joel Crozier WSEM Big Wood 6 38 2013 Tournament 39 4 1 0 0 13 6 4 .154 .436 .192 .628 1 1 0 10 3 13 2 5 0 0
Craig Skinner WSEM Big Wood 6 38 2013 Tournament 28 7 1 0 1 3 2 6 .280 .357 .440 .797 0 1 0 8 3 11 2 4 0 0
Craig Skinner WSEM Dads 4 15 2015 Regionals 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0
Mike Boyles MWLWI Mequonderers 5 29 2013 Tournament 37 6 1 0 1 11 5 4 .231 .459 .385 .844 1 3 0 8 1 9 3 4 0 0
Mike Boyles MWLWI Mequonderers 8 35 2014 Tournament 36 7 2 0 2 13 11 14 .304 .556 .652 1.208 0 0 0 4 5 9 4 3 0 0
Mike Boyles MWLWI Mequonderers 4 14 2015 Regionals 18 2 0 0 1 7 6 4 .182 .500 .455 .955 0 2 0 3 0 3 3 1 0 0
Mike Boyles MWL Mequonderers 5 23 2015 Tournament 19 3 1 0 0 6 2 4 .231 .474 .308 .781 0 0 0 4 0 4 0 6 0 0
Thomas Martin MWLWI Mequonderers 5 29 2013 Tournament 36 3 0 0 0 7 4 4 .103 .278 .103 .381 0 1 0 13 5 18 2 5 0 0
Thomas Martin MWLWI Mequonderers 8 35 2014 Tournament 31 5 0 0 1 13 9 13 .278 .581 .444 1.025 0 1 0 6 2 8 2 2 0 0
Thomas Martin MWL Mequonderers 5 23 2015 Tournament 19 4 1 0 2 2 6 8 .235 .316 .647 .963 0 2 0 6 2 8 1 2 0 0
Colin Komisar MWLWI Mequonderers 5 29 2013 Tournament 32 3 0 0 0 9 3 1 .130 .375 .130 .505 0 1 0 10 5 15 2 2 0 0
Colin Komisar MWLWI Mequonderers 8 35 2014 Tournament 34 1 1 0 0 15 8 3 .053 .471 .105 .576 0 2 0 2 7 9 3 4 0 0
Colin Komisar MWLWI Mequonderers 4 14 2015 Regionals 19 5 1 0 1 5 4 9 .357 .526 .643 1.169 0 0 0 5 1 6 0 3 0 0
Colin Komisar MWL Mequonderers 5 23 2015 Tournament 19 2 0 0 0 7 2 2 .167 .474 .167 .640 0 0 0 6 2 8 1 1 0 0
Andy Collins MWLWI Mequonderers 5 29 2013 Tournament 33 4 1 0 0 8 1 5 .160 .364 .200 .564 0 2 0 9 6 15 2 2 0 0
Andy Collins MWLWI Mequonderers 8 35 2014 Tournament 33 4 0 0 2 11 8 7 .182 .455 .455 .909 0 1 0 13 2 15 1 1 0 0
Andy Collins MWLWI Mequonderers 4 14 2015 Regionals 18 1 0 0 0 6 3 1 .083 .389 .083 .472 0 0 0 4 2 6 4 1 0 0
Andy Collins MWL Mequonderers 5 23 2015 Tournament 17 1 0 0 0 2 2 1 .067 .176 .067 .243 0 0 0 10 3 13 0 1 0 0
Aaron Torchio CWBC Clubbers 6 29 2013 Tournament 50 17 0 0 6 12 16 23 .459 .580 .946 1.526 0 2 1 8 1 9 2 6 1 0
Aaron Torchio CWBC Clubbers 6 28 2014 Tournament 27 1 0 0 1 10 2 4 .059 .407 .235 .643 0 0 0 9 2 11 4 1 0 0
Jay Moore MYWL Landsharks 6 30 2013 Tournament 35 7 0 0 1 9 6 7 .269 .457 .385 .842 0 3 0 5 1 6 5 5 0 0
Josh Smith HWL Maroon Squad 5 22 2013 Tournament 25 1 0 0 0 5 0 3 .053 .240 .053 .293 1 4 1 7 1 8 3 2 0 0
Josh Smith HWL Blizzard 2 4 2016 Regionals 4 0 0 0 0 3 1 1 .000 .750 .000 .750 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
James Clagg HWL Maroon Squad 5 22 2013 Tournament 28 3 1 0 1 9 5 2 .158 .429 .368 .797 0 1 0 7 2 9 3 2 0 0
Randy Steele HWL Maroon Squad 5 22 2013 Tournament 26 3 0 0 1 4 2 2 .136 .269 .273 .542 2 2 0 6 2 8 2 5 0 0
Greg Sowards HWL Maroon Squad 5 22 2013 Tournament 26 3 0 0 0 9 3 2 .176 .462 .176 .638 0 1 0 6 4 10 1 2 0 0
Kevin Haynes CWBC Clubbers 6 29 2013 Tournament 45 11 1 0 1 15 21 6 .367 .578 .500 1.078 2 0 0 3 1 4 6 7 0 0
Kevin Haynes CWBC Clubbers 6 28 2014 Tournament 29 3 0 0 1 10 4 3 .158 .448 .316 .764 0 2 0 7 2 9 2 3 0 0
Dennis Johns CWBC Clubbers 6 29 2013 Tournament 48 14 0 0 4 10 17 21 .368 .500 .684 1.184 1 1 0 6 2 8 6 8 0 0
Dennis Johns CWBC Clubbers 6 28 2014 Tournament 28 0 0 0 0 6 0 0 .000 .214 .000 .214 0 1 0 7 4 11 4 6 0 0
Craig Deno CWBC Clubbers 6 29 2013 Tournament 44 10 0 0 3 17 14 16 .370 .614 .704 1.317 0 3 0 3 5 8 1 5 0 0
Craig Deno CWBC Clubbers 6 28 2014 Tournament 28 4 0 0 1 5 2 3 .174 .321 .304 .626 2 3 0 3 5 8 4 2 0 0
Erik Ganeles HRL Touched By An Uncle 8 46 2013 Tournament 47 8 0 0 3 9 9 6 .211 .362 .447 .809 1 0 0 13 2 15 6 8 0 0
Erik Ganeles HRL Touched By An Uncle 8 40 2014 Tournament 38 3 0 0 2 18 11 4 .150 .553 .450 1.003 0 0 0 10 0 10 3 4 0 0
Erik Ganeles HRL Lady Slippers 4 17 2015 Regionals 17 6 0 0 2 3 7 6 .429 .529 .857 1.387 0 0 0 4 1 5 2 1 0 0
Erik Ganeles HRL Lady Slippers 8 27 2015 Tournament 19 0 0 0 0 6 4 1 .000 .316 .000 .316 0 0 0 6 4 10 2 1 0 0
Erik Ganeles HRL All Stars 5 16 2016 Regionals 15 2 0 0 1 6 4 3 .222 .533 .556 1.089 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0
Erik Ganeles HRL All Stars 3 9 2016 Tournament 7 0 0 0 0 4 0 0 .000 .571 .000 .571 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Erik Ganeles HRL All Stars 2 8 2017 Regionals 11 3 0 0 1 4 3 3 .429 .636 .857 1.494 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
Erik Ganeles HRL All Stars 4 21 2017 Tournament 26 1 0 0 1 9 3 3 .059 .385 .235 .620 0 2 0 8 2 10 1 3 0 0
Ben Gapinski HRL Touched By An Uncle 1 3 2013 Tournament 3 0 0 0 0 2 1 1 .000 .667 .000 .667 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Travis Heyda HRL Touched By An Uncle 8 46 2013 Tournament 49 11 1 0 4 5 10 13 .250 .327 .545 .872 0 5 0 5 2 7 9 12 0 0
Travis Heyda HRL Touched By An Uncle 8 40 2014 Tournament 29 14 0 0 3 4 10 9 .583 .621 .958 1.579 0 1 1 3 2 5 3 1 0 0
Travis Heyda HRL Lady Slippers 4 18 2015 Regionals 18 4 1 0 0 5 6 4 .333 .500 .417 .917 0 0 1 4 0 4 3 1 0 0
Travis Heyda HRL Lady Slippers 9 41 2015 Tournament 31 5 1 0 1 10 8 3 .238 .484 .429 .912 0 1 0 7 5 12 1 2 0 0
Travis Heyda HRL All Stars 5 19 2016 Regionals 18 4 1 0 1 6 6 6 .333 .556 .667 1.222 0 0 0 4 3 7 0 1 0 0
Travis Heyda HRL All Stars 6 34 2016 Tournament 30 2 1 0 0 5 4 6 .083 .233 .125 .358 0 4 1 10 1 11 5 2 0 0
Travis Heyda HRL All Stars 3 13 2017 Tournament 9 0 0 0 0 4 1 0 .000 .444 .000 .444 0 0 0 2 2 4 0 0 1 0
Nate Hill HRL Touched By An Uncle 8 43 2013 Tournament 40 11 1 0 3 11 11 7 .379 .550 .724 1.274 0 0 0 5 0 5 5 8 0 0
Nate Hill HRL Touched By An Uncle 2 8 2014 Tournament 9 4 0 0 1 3 2 7 .667 .778 1.167 1.944 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Nate Hill HRL All Stars 5 18 2016 Regionals 17 2 0 0 2 3 5 8 .143 .294 .571 .866 0 0 0 4 3 7 3 2 0 0
Nate Hill HRL All Stars 4 12 2016 Tournament 9 3 0 0 1 0 3 2 .333 .333 .667 1.000 0 1 0 3 0 3 1 1 0 0
Rob Raymond HRL Touched By An Uncle 8 46 2013 Tournament 51 15 0 1 4 13 9 13 .395 .549 .763 1.312 0 2 0 5 1 6 5 10 0 0
Rob Raymond HRL Touched By An Uncle 7 36 2014 Tournament 34 9 1 0 2 5 8 12 .310 .412 .552 .963 0 3 0 8 1 9 2 6 0 0
Rob Raymond HRL Lady Slippers 4 16 2015 Regionals 14 4 0 0 1 3 4 5 .364 .500 .636 1.136 0 1 0 4 0 4 1 1 0 0
Rob Raymond HRL Lady Slippers 9 39 2015 Tournament 36 6 0 0 2 11 10 7 .240 .472 .480 .952 0 0 0 11 3 14 3 2 0 0
Dan Recchio HRL Touched By An Uncle 8 46 2013 Tournament 45 13 0 0 7 9 13 11 .361 .489 .944 1.433 0 1 0 5 2 7 5 9 1 0
Brian Meyers KWL Aces 8 44 2013 Tournament 35 8 1 0 1 7 4 7 .286 .429 .429 .857 1 2 0 7 1 8 7 2 0 0
Kevin Roe KWL Aces 8 44 2013 Tournament 34 5 0 0 1 8 5 3 .192 .382 .308 .690 1 3 0 8 4 12 2 3 0 0
Conor Barr KWL Aces 8 44 2013 Tournament 41 8 1 1 1 9 12 2 .250 .415 .438 .852 1 0 0 8 4 12 3 8 0 0
Joshua Rhoton KWL Aces 8 44 2013 Tournament 40 10 1 0 2 11 10 6 .345 .525 .586 1.111 0 3 0 7 1 8 3 5 0 0
Joshua Rhoton KWL Aces 7 30 2014 Tournament 26 5 0 0 3 9 9 6 .294 .538 .824 1.362 0 1 0 5 0 5 4 2 0 0
Joshua Rhoton KWL Keggers 4 18 2015 Regionals 22 9 0 0 4 4 11 15 .500 .591 1.167 1.758 1 0 0 3 0 3 2 3 0 0
Joshua Rhoton KWL Keggers 5 29 2015 Tournament 20 2 0 0 2 0 2 5 .105 .100 .421 .521 1 0 1 8 3 11 2 3 0 0
Joshua Rhoton KWL Keggers 5 18 2016 Regionals 26 9 0 0 1 10 6 11 .563 .731 .750 1.481 0 0 0 3 0 3 1 3 0 0
Joshua Rhoton KWL Keggers 8 42 2016 Tournament 38 10 0 0 4 12 15 11 .385 .579 .846 1.425 0 2 0 8 3 11 2 1 0 0
Joshua Rhoton KWL Keggers 7 44 2017 Tournament 40 2 0 0 0 12 3 4 .071 .350 .071 .421 0 3 0 8 2 10 10 3 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 3 15 2013 Tournament 15 4 0 0 0 3 4 1 .333 .467 .333 .800 0 0 0 3 1 4 1 3 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 8 40 2014 Tournament 68 23 2 0 0 20 23 13 .479 .632 .521 1.153 0 1 0 13 4 17 3 4 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 8 40 2015 Tournament 52 13 3 0 2 12 15 15 .325 .481 .550 1.031 2 4 0 10 4 14 5 2 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 5 23 2016 Regionals 30 11 1 0 3 6 11 10 .458 .567 .875 1.442 1 2 0 6 0 6 3 1 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 11 55 2016 Tournament 71 13 0 0 0 19 13 8 .250 .451 .250 .701 0 1 0 22 7 29 5 4 0 0
Chris Meador SWBL Cardinals 10 61 2017 Tournament 70 18 1 0 0 14 9 11 .321 .457 .339 .796 2 0 0 18 7 25 7 5 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 7 34 2013 Tournament 51 14 0 0 5 17 18 21 .412 .608 .853 1.461 0 2 0 6 4 10 3 5 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 8 40 2014 Tournament 62 14 1 0 7 20 30 33 .333 .548 .857 1.406 3 7 0 7 4 11 3 4 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 2 10 2015 Regionals 10 2 0 0 1 6 4 5 .500 .800 1.250 2.050 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 8 40 2015 Tournament 51 13 3 1 5 15 19 22 .371 .549 .943 1.492 0 3 1 14 3 17 1 1 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 5 23 2016 Regionals 29 10 1 1 2 11 15 11 .556 .724 1.056 1.780 1 3 0 3 0 3 1 0 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 11 57 2016 Tournament 70 10 0 1 2 14 14 13 .182 .343 .327 .670 0 4 1 27 8 35 6 0 0 0
Gus Skibbe SWBL Cardinals 10 61 2017 Tournament 71 15 1 0 3 16 13 14 .273 .437 .455 .891 1 1 0 19 2 21 7 9 1 0
Blake Spencer SWBL Cardinals 7 34 2013 Tournament 50 15 1 0 3 11 18 20 .385 .520 .641 1.161 0 4 0 7 3 10 2 8 0 0
Blake Spencer SWBL Cardinals 4 17 2015 Regionals 18 3 1 0 1 8 7 6 .300 .611 .700 1.311 0 0 0 2 3 5 0 2 0 0
Peter Leicht SWBL Cardinals 5 23 2016 Regionals 26 7 0 1 2 6 10 12 .350 .500 .750 1.250 0 0 0 6 0 6 2 5 0 0
Eli Beard WWL Warriors 4 16 2014 Tournament 15 3 0 0 1 5 5 3 .300 .533 .600 1.133 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0
Eli Beard WWL Warriors 4 16 2015 Regionals 19 5 1 0 2 6 9 9 .385 .579 .923 1.502 0 0 0 5 2 7 0 1 0 0
Eli Beard WWL Warriors 6 25 2015 Tournament 19 6 0 0 2 2 5 5 .353 .421 .706 1.127 0 0 0 7 1 8 1 2 0 0
Cody Hammond WWL Warriors 5 25 2014 Tournament 22 4 0 0 1 6 3 1 .250 .455 .438 .892 0 0 0 9 2 11 1 0 0 0
Cody Hammond WWL Warriors 4 16 2015 Regionals 18 4 1 0 2 7 10 7 .364 .611 1.000 1.611 0 0 0 3 2 5 1 1 0 0
Cody Hammond WWL Warriors 6 28 2015 Tournament 22 8 0 0 4 6 7 8 .500 .636 1.250 1.886 0 1 0 3 1 4 1 2 0 0
Andrew Flowers PWL Nationals 7 40 2013 Tournament 39 4 0 0 0 13 6 4 .154 .436 .154 .590 0 4 0 7 5 12 4 2 0 0
Andrew Flowers PWL Nationals 8 38 2014 Tournament 40 2 0 0 0 6 3 6 .063 .205 .063 .268 1 2 1 11 7 18 2 7 0 0
Evan Bischoff WSEM Dads 1 4 2014 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Bischoff WSEM Dads 5 15 2015 Tournament 6 0 0 0 0 1 2 2 .000 .167 .000 .167 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0
Evan Bischoff WSEM Dads 3 12 2016 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Bischoff HRL All Stars 2 4 2017 Regionals 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Bischoff HRL All Stars 2 9 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Reyna GBL Panthers 4 23 2013 Tournament 35 7 0 0 4 7 11 12 .250 .400 .679 1.079 1 2 0 10 3 13 1 4 0 0
John Reyna GBL Paw Chests 8 37 2014 Tournament 28 4 0 0 1 8 7 5 .211 .429 .368 .797 1 0 1 7 3 10 1 3 0 0
Nate Bryan GBL Panthers 4 23 2013 Tournament 36 9 0 0 2 9 11 12 .333 .500 .556 1.056 1 6 0 6 1 7 1 3 0 0
Nate Bryan GBL Paw Chests 8 37 2014 Tournament 28 6 0 0 1 4 4 7 .250 .357 .375 .732 0 0 0 6 2 8 6 4 0 0
Nate Bryan GBL Paw Chests 4 16 2015 Regionals 15 5 1 0 0 3 2 0 .417 .533 .500 1.033 0 1 0 4 0 4 1 1 0 0
Nate Bryan GBL Celebration Station 7 38 2015 Tournament 35 4 0 0 1 7 4 7 .143 .314 .250 .564 0 1 0 11 3 14 4 5 0 0
Luke Maddox MYWL Landsharks 6 30 2013 Tournament 33 4 0 0 2 8 6 5 .160 .364 .400 .764 1 0 0 12 5 17 1 2 0 0
Tyler Kowalczyk MYWL Landsharks 6 30 2013 Tournament 37 12 0 0 2 5 3 5 .375 .459 .563 1.022 1 2 0 3 2 5 6 6 0 0
Jacob Detz MYWL Landsharks 6 30 2013 Tournament 36 6 0 0 3 6 8 6 .200 .333 .500 .833 0 2 0 4 2 6 7 8 1 0
Beau Reznak SRL Hotel Sterling 6 29 2014 Tournament 53 8 1 0 2 18 11 11 .229 .491 .429 .919 0 2 0 9 2 11 5 8 0 0
Beau Reznak SRL Hotel Sterling 4 20 2015 Regionals 13 1 0 0 1 0 1 3 .077 .077 .308 .385 2 0 0 8 1 9 1 0 0 0
Beau Reznak SRL Hotel Sterling 6 30 2015 Tournament 36 4 0 0 0 11 6 4 .160 .417 .160 .577 0 1 0 13 1 14 2 4 0 0
Beau Reznak SRL Hotel Sterling 5 20 2016 Regionals 25 6 0 0 1 7 6 5 .333 .520 .500 1.020 1 3 0 5 0 5 2 1 0 0
Trent Steffes MNWA Gophers 6 28 2014 Tournament 32 8 0 0 2 5 8 12 .296 .406 .519 .925 1 0 0 7 1 8 6 4 0 0
Trent Steffes MNWA Gophers 4 15 2015 Regionals 20 5 0 0 1 8 6 6 .455 .650 .727 1.377 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0
Trent Steffes MNWA Gophers 5 28 2015 Tournament 34 4 0 0 0 17 8 6 .235 .618 .235 .853 0 2 0 5 2 7 4 0 0 0
Trent Steffes MNWA North Stars 5 17 2016 Regionals 18 1 0 0 0 11 7 2 .143 .667 .143 .810 1 1 0 2 2 4 0 0 0 0
Trent Steffes MNWA Gophers 6 29 2016 Tournament 28 2 0 0 1 7 2 5 .095 .321 .238 .560 0 1 0 9 3 12 2 3 1 0
Trent Steffes MNWA Beahvers 1 3 2017 Regionals 4 1 0 0 0 1 1 1 .333 .500 .333 .833 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Trent Steffes MNWA Beahvers 1 4 2017 Tournament 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Kris Morse HVWBL River Monsters 7 32 2014 Tournament 34 7 0 0 2 9 6 8 .280 .471 .520 .991 0 2 0 4 2 6 6 4 0 0
Kris Morse HVWBL River Monsters 4 15 2015 Regionals 20 6 1 0 1 4 4 3 .375 .500 .625 1.125 0 2 0 5 2 7 1 0 0 0
Kris Morse HVWBL River Monsters 7 27 2015 Tournament 35 6 0 0 2 12 11 12 .273 .514 .545 1.060 0 2 1 8 3 11 1 2 0 0
Kris Morse HVWBL River Monsters 5 20 2016 Regionals 24 4 0 0 0 5 7 4 .211 .375 .211 .586 0 3 0 5 0 5 2 5 0 0
Kris Morse HVWBL River Monsters 5 23 2016 Tournament 24 3 0 0 1 9 6 2 .200 .500 .400 .900 0 3 0 4 0 4 2 3 0 0
Kris Morse AWAA Purple Cobras 2 7 2017 Regionals 8 0 0 0 0 2 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0
Kris Morse AWAA Purple Cobras 4 16 2017 Tournament 19 2 0 0 0 7 7 4 .167 .474 .167 .640 0 0 0 4 1 5 4 1 0 0
Zach Eustis HRL Touched By An Uncle 6 23 2014 Tournament 10 1 0 0 1 3 2 3 .143 .400 .571 .971 0 3 0 2 0 2 0 1 0 0
Zach Eustis HRL Lady Slippers 3 14 2015 Regionals 10 7 0 0 4 1 8 10 .778 .800 2.111 2.911 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Zach Eustis HRL Lady Slippers 9 36 2015 Tournament 22 2 0 0 2 5 3 12 .118 .318 .471 .789 0 1 0 5 5 10 1 3 0 0
Zach Eustis HRL All Stars 5 19 2016 Regionals 20 3 0 0 2 9 4 7 .273 .600 .818 1.418 1 0 0 4 0 4 2 2 0 0
Zach Eustis HRL All Stars 5 30 2016 Tournament 25 4 0 0 2 5 4 6 .190 .346 .476 .822 0 2 0 4 4 8 3 4 0 0
Zach Eustis HRL All Stars 3 11 2017 Regionals 17 3 1 0 0 7 2 3 .300 .588 .400 .988 0 0 0 2 0 2 3 2 0 0
Zach Eustis HRL All Stars 3 12 2017 Tournament 6 1 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .167 .333 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0
Tyler Flakne HRL Touched By An Uncle 8 40 2014 Tournament 36 10 0 0 4 9 12 9 .370 .528 .815 1.343 0 3 0 4 3 7 1 6 0 0
Tyler Flakne HRL Lady Slippers 4 17 2015 Regionals 13 2 0 0 0 2 2 3 .182 .308 .182 .490 0 1 0 3 0 3 2 3 0 0
Tyler Flakne HRL Lady Slippers 9 43 2015 Tournament 39 10 1 0 1 7 8 8 .313 .436 .438 .873 0 4 0 13 2 15 2 1 0 0
Tyler Flakne HRL All Stars 5 19 2016 Regionals 20 3 0 0 2 8 6 4 .250 .550 .750 1.300 0 1 0 3 1 4 1 3 0 0
Tyler Flakne HRL All Stars 6 37 2016 Tournament 35 6 0 0 2 7 4 6 .214 .371 .429 .800 1 3 0 12 2 14 3 1 0 0
Tyler Flakne HRL All Stars 4 14 2017 Regionals 22 6 0 0 2 5 5 4 .353 .500 .706 1.206 1 2 0 4 1 5 3 0 0 0
Tyler Flakne HRL All Stars 6 32 2017 Tournament 42 10 2 0 2 9 8 8 .313 .452 .563 1.015 0 1 1 11 3 14 1 5 1 0
Mat Peisert HRL Touched By An Uncle 8 36 2014 Tournament 28 3 0 0 0 9 5 3 .158 .429 .158 .586 0 0 0 5 2 7 2 7 0 0
Mat Peisert HRL Lady Slippers 4 16 2015 Regionals 14 5 0 0 1 3 7 2 .455 .571 .727 1.299 0 2 0 3 0 3 1 0 0 0
Mat Peisert HRL Lady Slippers 7 30 2015 Tournament 25 3 0 0 0 7 2 5 .167 .400 .167 .567 0 1 0 9 4 13 0 1 0 0
Mat Peisert MNWA North Stars 5 17 2016 Regionals 18 2 0 0 1 6 6 4 .167 .444 .417 .861 0 2 0 4 1 5 0 3 0 0
Mat Peisert MNWA Gophers 6 29 2016 Tournament 29 6 2 0 0 6 5 2 .261 .414 .348 .762 0 0 0 8 4 12 3 2 0 0
Mat Peisert MNWA Beahvers 4 14 2017 Regionals 20 4 0 0 2 9 9 14 .364 .650 .909 1.559 0 0 0 4 0 4 3 0 0 0
Mat Peisert MNWA Beahvers 7 37 2017 Tournament 51 6 2 0 1 18 7 7 .182 .471 .333 .804 2 4 0 9 4 13 4 4 0 0
Hjalmar Westie HRL Touched By An Uncle 7 36 2014 Tournament 24 4 1 0 2 10 4 7 .286 .583 .786 1.369 0 0 0 4 2 6 3 1 0 0
Spencer Howard PWL Nationals 3 6 2014 Tournament 4 0 0 0 0 2 2 1 .000 .500 .000 .500 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Spencer Howard PWL Nationals 2 8 2015 Regionals 5 0 0 0 0 4 3 0 .000 .800 .000 .800 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Spencer Howard PWL Nationals 2 6 2015 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Crawford PWL Nationals 4 13 2014 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Crawford PWL Nationals 1 3 2015 Regionals 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Crawford PWL Nationals 3 12 2015 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Crawford PWL Nationals 1 4 2016 Regionals 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Stephen Crawford PWL Nationals 2 8 2017 Tournament 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0
Chris Fantasia PWL Nationals 1 2 2014 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drew McClanahan HWL Brew Jays 7 30 2014 Tournament 29 5 0 0 0 11 6 3 .278 .552 .278 .830 0 4 0 7 1 8 0 1 0 0
Nick Kappra HWL Brew Jays 7 30 2014 Tournament 33 7 0 0 1 9 9 3 .292 .485 .417 .902 1 1 0 6 2 8 1 6 0 0
Steven Adkins HWL Brew Jays 4 19 2014 Tournament 14 5 0 0 0 1 3 4 .385 .429 .385 .813 0 2 0 3 0 3 1 2 0 0
Jeremy Ray HWL Brew Jays 5 21 2014 Tournament 19 3 1 0 1 5 5 7 .214 .421 .500 .921 0 0 0 4 1 5 4 2 0 0
Jeremy Ray HWL Blizzard 4 16 2016 Regionals 17 4 0 0 0 6 2 1 .364 .588 .364 .952 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Jeremy Ray HWL Saved By The Balls 3 15 2017 Regionals 9 3 0 0 0 3 2 2 .500 .667 .500 1.167 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Paul Hesson HWL Brew Jays 7 30 2014 Tournament 28 2 0 0 0 13 7 4 .133 .536 .133 .669 0 3 0 3 0 3 2 4 0 0
Paul Hesson HWL Blizzard 5 20 2016 Regionals 21 3 1 0 1 7 2 5 .214 .476 .500 .976 1 2 0 1 1 2 3 2 0 0
Zach Blatt HWL Brew Jays 2 8 2014 Tournament 6 1 0 0 0 1 0 0 .200 .333 .200 .533 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0
Brian Ball HWL Brew Jays 5 20 2014 Tournament 17 5 0 0 2 5 6 6 .417 .588 .917 1.505 0 2 0 4 0 4 0 1 0 0
Andrew Westcott HWL Blizzard 5 20 2016 Regionals 21 3 0 0 0 5 2 1 .188 .381 .188 .568 0 1 0 7 0 7 1 4 0 0
Jacob Fischer HWL Brew Jays 5 22 2014 Tournament 20 7 1 0 1 2 3 10 .389 .450 .611 1.061 0 1 0 4 2 6 2 2 0 0
Steve Tozzi HVWBL River Monsters 7 32 2014 Tournament 30 8 0 0 3 9 9 7 .381 .567 .810 1.376 1 0 0 4 2 6 4 2 0 0
Steve Tozzi HVWBL River Monsters 4 16 2015 Regionals 20 5 0 0 0 10 4 3 .500 .750 .500 1.250 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0
Steve Tozzi HVWBL River Monsters 7 27 2015 Tournament 32 3 0 0 0 12 10 3 .150 .469 .150 .619 0 4 0 9 1 10 0 3 0 0
Steve Tozzi HVWBL River Monsters 5 20 2016 Regionals 22 9 0 0 1 1 5 10 .429 .455 .571 1.026 0 1 0 4 1 5 2 2 0 2
Steve Tozzi HVWBL River Monsters 3 16 2016 Tournament 16 0 0 0 0 6 1 4 .000 .375 .000 .375 0 1 0 7 2 9 0 0 0 0
Greg Tyler HVWBL River Monsters 7 32 2014 Tournament 35 10 0 0 2 2 6 7 .303 .343 .485 .828 1 0 0 8 3 11 4 6 0 0
Greg Tyler HVWBL River Monsters 4 15 2015 Regionals 18 2 0 0 1 1 2 4 .118 .167 .294 .461 0 2 0 5 1 6 5 2 0 0
Greg Tyler HVWBL River Monsters 7 27 2015 Tournament 32 9 0 0 0 12 7 6 .450 .656 .450 1.106 0 1 0 4 2 6 4 0 0 0
Jay Mattice HVWBL River Monsters 7 32 2014 Tournament 29 5 0 0 0 5 5 3 .208 .345 .208 .553 0 5 0 3 3 6 5 3 0 0
Jay Mattice HVWBL River Monsters 3 8 2015 Regionals 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 2 0 2 2 2 0 0
Jay Mattice HVWBL River Monsters 7 27 2015 Tournament 30 3 0 0 1 9 8 11 .143 .400 .286 .686 0 4 0 8 3 11 1 2 0 0
Adam Pratt WWL Warriors 4 19 2014 Tournament 15 4 0 0 0 1 0 2 .286 .333 .286 .619 0 0 0 7 0 7 0 3 0 0
AJ Tate KWL Aces 4 15 2014 Tournament 12 5 0 0 0 1 3 1 .455 .500 .455 .955 0 0 0 2 0 2 0 4 0 0
AJ Tate KWL Keggers 3 12 2015 Regionals 7 1 0 0 1 4 4 2 .333 .714 1.333 2.048 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
AJ Tate KWL Keggers 5 23 2015 Tournament 13 0 0 0 0 2 2 1 .000 .154 .000 .154 2 1 1 1 3 4 1 2 0 0
Andrew Lindor MNWA Gophers 6 28 2014 Tournament 27 4 0 0 0 8 5 4 .211 .444 .211 .655 0 0 0 8 3 11 0 4 0 0
Andrew Lindor MNWA Gophers 3 9 2015 Regionals 10 3 0 0 1 3 3 5 .429 .600 .857 1.457 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Andrew Lindor MNWA Gophers 5 28 2015 Tournament 33 3 0 0 1 13 12 9 .150 .485 .300 .785 0 3 0 6 3 9 2 3 0 0
Andrew Lindor MNWA North Stars 3 8 2016 Regionals 9 1 0 0 0 5 3 6 .333 .667 .333 1.000 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Andrew Lindor MNWA Gophers 3 11 2016 Tournament 8 1 0 0 0 2 1 2 .167 .375 .167 .542 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0
Bill Reznak SRL Hotel Sterling 6 29 2014 Tournament 50 4 0 0 0 15 7 8 .114 .380 .114 .494 0 3 0 8 5 13 10 5 0 0
Bill Reznak SRL Hotel Sterling 1 6 2015 Tournament 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0
Bill Reznak SRL Hotel Sterling 5 17 2016 Regionals 17 3 0 0 0 7 4 3 .300 .588 .300 .888 0 0 0 4 2 6 0 1 0 0
Bryan Jennings KWL Aces 7 34 2014 Tournament 28 7 0 0 3 4 5 8 .292 .393 .667 1.060 0 0 0 8 2 10 0 7 0 0
Bryan Jennings KWL Keggers 8 42 2016 Tournament 43 8 0 0 1 14 10 8 .276 .512 .379 .891 1 5 0 9 2 11 1 3 0 0
Bryan Rojas TBW Lightning 12 72 2014 Tournament 86 11 0 0 2 23 8 11 .175 .395 .270 .665 0 1 0 25 6 31 7 13 0 0
Chris Paquin WSEM Dads 3 10 2015 Regionals 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 .200 .000 .200 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 10 60 2014 Tournament 61 16 3 0 4 14 15 14 .340 .492 .660 1.151 0 0 0 16 5 21 6 3 1 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 4 18 2015 Regionals 16 4 0 0 0 2 3 0 .286 .375 .286 .661 0 0 0 5 1 6 1 3 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 11 67 2015 Tournament 86 21 5 0 4 17 14 15 .304 .442 .551 .993 1 4 0 23 8 31 5 7 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 5 21 2016 Regionals 25 5 0 0 2 8 10 9 .294 .520 .647 1.167 0 3 0 5 0 5 1 3 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 8 44 2016 Tournament 62 9 1 0 1 17 11 5 .200 .419 .289 .708 0 1 0 21 3 24 5 6 0 0
Chris Roeder OCWA Freaky Franchise 6 27 2017 Tournament 34 9 1 0 3 9 10 12 .360 .529 .760 1.289 0 1 0 5 3 8 3 4 0 0
Devin Nelson MNWA Gophers 6 28 2014 Tournament 30 11 0 0 4 5 9 10 .440 .533 .920 1.453 0 1 0 8 0 8 0 5 0 0
Devin Nelson MNWA Gophers 4 13 2015 Regionals 11 4 0 0 1 3 3 3 .500 .636 .875 1.511 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0
Devin Nelson MNWA Gophers 5 28 2015 Tournament 36 8 1 0 3 8 10 13 .286 .444 .643 1.087 0 1 0 10 1 11 4 4 0 0
Devin Nelson MNWA Gophers 5 27 2016 Tournament 20 1 0 0 0 2 1 0 .056 .150 .056 .206 0 2 0 9 4 13 1 1 0 0
Devin Nelson MNWA Beahvers 3 9 2017 Regionals 8 2 0 0 1 3 4 4 .400 .625 1.000 1.625 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Garrett Grage MNWA Gophers 6 28 2014 Tournament 29 7 0 0 0 5 6 2 .292 .414 .292 .705 0 1 0 10 2 12 2 2 0 0
Garrett Grage MNWA Gophers 4 14 2015 Regionals 13 3 0 0 1 5 6 6 .375 .615 .750 1.365 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0
Garrett Grage MNWA North Stars 3 9 2016 Regionals 7 0 0 0 0 5 1 2 .000 .714 .000 .714 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Garrett Grage MNWA Gophers 3 8 2016 Tournament 3 0 0 0 0 2 1 1 .000 .667 .000 .667 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Garrett Grage MNWA Beahvers 3 10 2017 Regionals 12 0 0 0 0 7 4 3 .000 .583 .000 .583 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0
Garrett Grage MNWA Beahvers 2 9 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jim Tucker GBL Paw Chests 8 37 2014 Tournament 28 4 0 0 1 7 4 5 .190 .393 .333 .726 0 1 0 10 2 12 3 0 1 0
Jim Tucker GBL Paw Chests 4 12 2017 Regionals 7 3 0 0 0 1 2 0 .500 .571 .500 1.071 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
Jim Tucker GBL Paw Chests 6 23 2017 Tournament 22 3 0 0 0 12 7 4 .300 .682 .300 .982 0 0 0 2 4 6 0 1 0 0
Joe Clavette MWLWI Mequonderers 8 35 2014 Tournament 37 3 0 0 0 18 14 8 .158 .568 .158 .725 0 1 0 5 3 8 3 4 0 0
John LaFarnara WWL Warriors 5 25 2014 Tournament 20 3 0 0 0 5 3 2 .200 .400 .200 .600 0 0 0 8 1 9 2 1 0 0
Jordan Buckallew KWL Aces 5 25 2014 Tournament 19 4 0 0 1 2 2 5 .235 .316 .412 .728 0 0 0 8 0 8 0 5 0 0
Jordan Buckallew KWL Keggers 2 7 2015 Regionals 7 2 0 0 0 4 3 0 .667 .857 .667 1.524 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jordan Buckallew KWL Keggers 5 30 2015 Tournament 20 3 0 0 0 3 2 1 .176 .300 .176 .476 0 0 0 7 2 9 2 3 0 0
Jordan Buckallew KWL Keggers 8 38 2016 Tournament 34 5 1 0 2 9 12 9 .208 .412 .500 .912 1 6 1 5 4 9 2 1 0 0
Kevin Knutson MNWA Gophers 6 28 2014 Tournament 31 3 1 0 0 12 5 3 .158 .484 .211 .694 0 0 0 4 0 4 5 6 1 0
Kevin Knutson MNWA North Stars 3 11 2016 Regionals 9 1 0 0 0 3 3 1 .167 .444 .167 .611 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0
Kevin Knutson MNWA Beahvers 1 5 2017 Regionals 5 1 0 0 0 3 0 2 .500 .800 .500 1.300 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kevin Knutson MNWA Beahvers 1 2 2017 Tournament 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 7 30 2014 Tournament 28 0 0 0 0 11 4 5 .000 .393 .000 .393 0 3 1 10 3 13 0 0 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 4 18 2015 Regionals 15 0 0 0 0 4 1 0 .000 .267 .000 .267 0 2 0 4 1 5 2 2 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 9 50 2015 Tournament 44 11 0 0 4 12 13 16 .344 .523 .719 1.241 0 0 0 16 3 19 1 1 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 5 16 2016 Regionals 18 2 0 0 0 8 3 2 .200 .556 .200 .756 0 1 0 5 1 6 1 0 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 8 40 2016 Tournament 50 7 2 0 2 19 10 9 .226 .520 .484 1.004 0 1 0 14 4 18 1 4 0 0
Kyle Tomlinson WSEM Dads 8 47 2017 Tournament 48 7 1 0 3 9 9 9 .189 .333 .459 .793 1 1 2 20 2 22 2 4 0 0
Lee Vanstreain KWL Aces 7 34 2014 Tournament 28 9 1 0 1 3 5 4 .360 .429 .520 .949 0 0 0 7 0 7 2 7 0 0
Matt Boyles MWLWI Mequonderers 8 35 2014 Tournament 33 5 0 0 1 16 9 10 .294 .636 .471 1.107 0 1 0 6 0 6 2 3 0 0
Matt Boyles MWL Mequonderers 5 23 2015 Tournament 19 1 0 0 0 9 4 1 .100 .526 .100 .626 1 0 0 4 5 9 0 0 0 0
Matt Kuna GBL Paw Chests 8 37 2014 Tournament 31 5 0 0 1 6 7 2 .200 .355 .320 .675 0 2 0 8 4 12 1 5 0 0
Matt Kuna GBL Celebration Station 7 38 2015 Tournament 32 1 0 0 1 9 6 4 .043 .312 .174 .486 1 0 0 12 2 14 2 5 0 0
Matt Kuna GBL Fat Cats 3 20 2016 Tournament 11 1 0 0 1 1 1 1 .100 .182 .400 .582 0 0 0 5 2 7 0 2 0 0
Matt Newell MNWA Gophers 4 15 2015 Regionals 16 7 0 0 0 2 8 3 .500 .562 .500 1.062 0 3 0 2 0 2 1 1 0 0
Matt Newell MNWA North Stars 3 8 2016 Regionals 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Matt Newell MNWA Beahvers 2 7 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Hogan KWL Aces 5 23 2014 Tournament 19 5 0 0 1 2 4 4 .294 .368 .471 .839 0 3 0 3 1 4 2 3 0 0
Mike Hogan KWL Keggers 4 16 2015 Regionals 20 8 0 0 3 4 9 10 .500 .600 1.063 1.662 0 0 0 4 2 6 1 1 0 0
Mike Hogan KWL Keggers 5 28 2015 Tournament 17 4 0 0 1 0 2 4 .235 .235 .412 .647 0 0 0 3 1 4 6 3 0 0
Mike Hogan KWL Keggers 5 18 2016 Regionals 15 4 0 0 0 5 6 4 .364 .562 .364 .926 0 0 0 1 0 1 0 6 0 0
Mike Hogan KWL Keggers 7 36 2016 Tournament 22 4 1 0 0 6 4 4 .250 .455 .313 .767 0 0 0 8 0 8 3 1 0 0
Mike Hogan KWL Keggers 5 32 2017 Tournament 12 0 0 0 0 4 1 2 .000 .333 .000 .333 0 0 0 2 1 3 1 4 0 0
Mitch Yamrus SRL Hotel Sterling 6 29 2014 Tournament 50 5 0 0 0 19 8 6 .161 .480 .161 .641 0 2 0 12 4 16 5 3 0 0
Spencer Bogad SWBL Cardinals 4 17 2015 Regionals 19 3 0 0 2 7 6 9 .250 .526 .750 1.276 0 1 0 3 2 5 0 3 0 0
Spencer Bogad SWBL Cardinals 8 40 2015 Tournament 44 12 0 0 3 14 14 13 .400 .591 .700 1.291 0 4 0 4 3 7 2 5 0 0
Spencer Bogad SWBL Cardinals 5 23 2016 Regionals 29 7 0 0 3 8 11 14 .333 .517 .762 1.279 0 1 0 6 1 7 1 5 0 0
Spencer Bogad SWBL Cardinals 11 57 2016 Tournament 63 13 0 0 2 19 14 15 .295 .508 .432 .940 1 3 0 14 3 17 3 7 0 0
Spencer Bogad SWBL Cardinals 9 55 2017 Tournament 53 4 2 0 0 6 6 4 .087 .189 .130 .319 0 2 1 19 7 26 7 7 0 0
Stephen Farkas WSEM Dads 4 18 2014 Tournament 5 1 0 0 0 1 2 3 .250 .400 .250 .650 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Stephen Farkas WSEM Dads 5 28 2015 Tournament 4 1 0 0 1 1 1 5 .333 .500 1.333 1.833 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Stephen Farkas WSEM Dads 6 19 2016 Tournament 4 2 0 0 0 1 3 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Stephen Farkas WSEM Dads 5 28 2017 Tournament 6 2 0 0 1 1 1 3 .400 .500 1.000 1.500 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Ty Butler SWBL Cardinals 8 40 2014 Tournament 61 15 2 0 3 17 23 24 .333 .516 .578 1.094 3 4 0 6 4 10 6 7 0 0
Ty Butler SWBL Cardinals 8 40 2015 Tournament 49 8 3 0 1 14 18 8 .229 .449 .400 .849 2 6 0 8 5 13 4 2 0 0
Shawn Simons TBW Lightning 1 4 2015 Tournament 4 2 0 0 0 1 0 1 .667 .750 .667 1.417 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Burroughs CWBC Clubbers 5 22 2014 Tournament 21 5 0 0 0 10 5 2 .455 .714 .455 1.169 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0
Nate Cruz HVWBL River Monsters 7 32 2014 Tournament 31 6 0 0 2 10 6 6 .286 .516 .571 1.088 0 1 0 2 3 5 1 8 0 0
Nate Cruz HVWBL River Monsters 4 16 2015 Regionals 17 4 0 0 0 6 2 1 .364 .588 .364 .952 0 0 0 3 0 3 0 4 0 0
Nate Cruz HVWBL River Monsters 7 27 2015 Tournament 33 8 0 0 4 12 13 16 .381 .606 .952 1.558 0 1 0 9 2 11 0 1 0 0
Nate Cruz HVWBL River Monsters 5 20 2016 Regionals 23 7 1 0 2 5 7 11 .389 .522 .778 1.300 1 2 0 7 0 7 1 0 0 0
Nate Cruz HVWBL River Monsters 5 23 2016 Tournament 24 2 0 0 0 10 4 3 .154 .500 .154 .654 0 0 1 6 2 8 0 3 0 0
Nate Cruz AWAA Purple Cobras 3 11 2017 Regionals 15 5 1 0 2 3 5 7 .417 .533 1.000 1.533 0 2 0 2 0 2 0 3 0 0
Nate Cruz AWAA Purple Cobras 5 26 2017 Tournament 32 6 0 1 2 10 11 9 .273 .500 .636 1.136 1 1 0 4 2 6 3 5 0 0
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 4 19 2015 Regionals 16 0 0 0 0 9 2 2 .000 .562 .000 .562 0 1 0 5 0 5 0 1 0 0
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 3 13 2015 Tournament 9 1 0 0 1 4 1 2 .200 .556 .800 1.356 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 5 21 2016 Regionals 18 1 0 0 0 12 6 5 .167 .722 .167 .889 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 3 14 2016 Tournament 13 3 0 0 0 4 4 0 .333 .538 .333 .872 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0
Dylan Frankel OCWA Freaky Franchise 4 13 2017 Tournament 9 0 0 0 0 1 2 0 .000 .111 .000 .111 1 1 0 1 3 4 0 2 0 0
Kevin Sickle BWBL Breaker Boys 3 12 2016 Tournament 11 1 0 0 0 5 3 2 .167 .545 .167 .712 0 0 0 2 2 4 0 1 0 0
Chris Neumann BCW Keg Crushers 4 15 2015 Regionals 14 2 0 0 0 4 1 1 .200 .429 .200 .629 0 0 0 4 2 6 1 1 0 0
Chris Neumann BCW Keg Crushers 5 19 2016 Regionals 16 1 0 0 1 4 2 3 .083 .312 .333 .646 0 0 0 7 0 7 2 2 0 0
Chris Neumann BCW Keg Crushers 5 24 2016 Tournament 33 4 0 0 0 4 1 1 .138 .242 .138 .380 0 1 0 13 6 19 3 2 0 0
Chris Neumann BCW Keg Crushers 5 19 2017 Regionals 17 4 0 0 1 2 2 4 .267 .353 .467 .820 0 1 0 4 1 5 3 1 1 0
Korey Pitts GWWW Muscadines 4 15 2015 Regionals 18 4 0 0 0 4 3 2 .286 .444 .286 .730 0 1 0 4 0 4 3 1 1 0
Chris Hess HFWB Hitmen 4 20 2015 Regionals 17 3 1 0 0 4 3 2 .231 .412 .308 .719 0 0 0 4 3 7 1 2 0 0
Chris Hess HFWB Hitmen 7 37 2015 Tournament 49 9 2 0 3 8 11 10 .220 .347 .488 .835 0 3 0 13 5 18 3 8 0 0
Chris Hess HFWB Hitmen 5 24 2016 Regionals 18 7 3 0 0 3 7 4 .467 .556 .667 1.222 0 1 0 1 1 2 1 4 0 0
Chris Hess HFWB Hitmen 6 28 2016 Tournament 35 5 0 0 2 10 9 8 .200 .429 .440 .869 0 2 0 12 3 15 1 2 0 0
Chris Hess HFWB Hitmen 7 39 2017 Tournament 51 2 0 0 0 19 8 5 .063 .412 .063 .474 0 1 0 11 12 23 3 3 0 0
John Cronin SFWL Loons 5 20 2017 Regionals 29 6 1 0 2 10 7 8 .316 .552 .684 1.236 0 1 0 7 2 9 2 1 0 0
Howard Cronin SFWL Loons 2 9 2015 Regionals 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Cronin SFWL Loons 4 17 2015 Regionals 23 8 0 0 3 4 7 8 .421 .522 .895 1.416 1 2 0 3 2 5 1 2 0 0
Joe Cronin SFWL Loons 5 20 2016 Regionals 17 1 0 0 0 5 4 2 .083 .353 .083 .436 0 2 0 7 1 8 1 0 0 0
Thomas Randolph SFWL Loons 3 13 2015 Regionals 19 2 0 0 0 5 7 2 .143 .368 .143 .511 0 2 0 2 2 4 3 3 0 0
Thomas Randolph SFWL Loons 5 20 2016 Regionals 16 7 0 0 1 1 3 5 .467 .500 .667 1.167 0 2 0 4 1 5 1 0 0 0
Tony Thompson SFWL Loons 4 17 2015 Regionals 27 7 0 0 3 7 10 9 .350 .519 .800 1.319 0 3 0 4 0 4 3 3 0 0
Derek Dust SFWL Loons 4 17 2015 Regionals 25 9 0 0 5 6 11 16 .474 .600 1.263 1.863 0 1 0 2 2 4 3 2 0 0
Derek Dust SFWL Loons 4 17 2016 Regionals 13 2 0 0 0 1 0 0 .167 .231 .167 .397 0 1 0 5 1 6 2 0 0 1
Sarah Cronin SFWL Loons 1 3 2015 Regionals 4 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
Mike White BWBLPA Super Heroes I T 3 14 2015 Regionals 10 1 0 0 0 2 1 0 .125 .300 .125 .425 0 2 0 2 0 2 1 2 0 0
Mike White BWBL Super Heroes I T 6 23 2015 Tournament 16 1 0 0 0 2 2 1 .071 .188 .071 .259 0 1 0 8 1 9 1 2 0 0
Joe Dougher BWBLPA Super Heroes I T 4 19 2015 Regionals 12 2 1 0 0 5 0 0 .286 .583 .429 1.012 0 1 0 2 2 4 0 0 0 0
Joe Dougher BWBL Super Heroes I T 6 25 2015 Tournament 9 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 5 2 7 0 1 0 0
Brandon Haydt BWBLPA Super Heroes I T 4 19 2015 Regionals 14 1 0 0 0 3 1 0 .091 .286 .091 .377 0 0 0 4 0 4 3 2 1 0
Brandon Haydt BWBL Breaker Boys 5 21 2016 Regionals 17 2 0 0 0 5 2 4 .167 .412 .167 .578 0 1 0 6 0 6 0 3 0 0
Matt Morgan BWBL Super Heroes I T 4 13 2015 Tournament 7 2 0 0 0 0 2 0 .286 .286 .286 .571 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0
Tom Hannon BWBLPA Super Heroes I T 4 19 2015 Regionals 14 2 0 0 0 3 0 0 .182 .357 .182 .539 0 0 0 5 0 5 2 2 0 0
Tom Hannon BWBL Super Heroes I T 6 26 2015 Tournament 21 4 0 0 1 5 4 4 .250 .429 .438 .866 2 1 0 5 0 5 2 2 0 0
Tom Hannon HVWBL River Monsters 5 20 2016 Regionals 20 2 0 0 0 5 7 2 .133 .350 .133 .483 2 1 0 4 1 5 0 5 0 0
Tom Hannon HVWBL River Monsters 4 13 2016 Tournament 13 0 0 0 0 4 3 2 .000 .308 .000 .308 0 0 0 7 1 8 1 0 0 0
Tom Hannon BWBL Breaker Boys 4 17 2017 Regionals 14 0 0 0 0 3 1 0 .000 .214 .000 .214 1 0 0 2 1 3 4 3 0 0
Jake Lukachik BWBLPA Super Heroes I T 4 18 2015 Regionals 14 2 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286 1 0 0 4 2 6 2 3 0 0
Jake Lukachik BWBL Super Heroes I T 6 29 2015 Tournament 27 7 0 0 3 3 6 7 .292 .370 .667 1.037 1 2 0 4 0 4 4 6 0 0
Steve Dotzel BWBLPA Super Heroes I T 4 19 2015 Regionals 9 0 0 0 0 3 1 1 .000 .333 .000 .333 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0
Steve Dotzel BWBL Super Heroes I T 6 22 2015 Tournament 13 3 0 0 2 3 3 5 .300 .462 .900 1.362 0 0 0 3 0 3 3 1 0 0
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 5 21 2016 Regionals 15 1 0 0 0 4 2 2 .091 .333 .091 .424 0 0 0 8 1 9 1 0 0 0
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 2 11 2017 Regionals 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Dotzel BWBL Breaker Boys 1 6 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Holloway BWBLPA Super Heroes I T 3 12 2015 Regionals 7 2 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0
Mike Holloway BWBL Super Heroes I T 5 26 2015 Tournament 23 7 0 0 0 0 3 4 .304 .304 .304 .609 1 1 0 7 0 7 3 3 1 0
Andrew Felde GBL Paw Chests 4 16 2015 Regionals 15 2 0 0 1 8 3 5 .286 .667 .714 1.381 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0
Andrew Felde GBL Celebration Station 5 18 2015 Tournament 12 1 0 0 1 4 1 3 .125 .417 .500 .917 0 0 0 2 3 5 1 1 0 0
Andrew Felde GBL Paw Chests 5 18 2016 Regionals 25 8 0 0 2 5 8 5 .400 .520 .700 1.220 1 0 0 7 2 9 2 0 0 0
Andrew Felde GBL Fat Cats 3 11 2016 Tournament 7 1 0 0 0 2 2 0 .200 .429 .200 .629 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0
Ryan Galiher GBL Paw Chests 4 16 2015 Regionals 19 2 1 0 0 3 2 2 .125 .263 .188 .451 0 1 0 6 4 10 2 0 1 0
Ryan Galiher GBL Celebration Station 7 38 2015 Tournament 38 9 0 0 2 9 8 6 .310 .474 .517 .991 1 0 0 6 3 9 5 5 0 0
Ryan Galiher GBL Fat Cats 5 29 2016 Tournament 19 3 0 0 2 4 2 5 .200 .368 .600 .968 0 1 0 6 0 6 1 4 0 0
Ryan Galiher GBL Paw Chests 3 8 2017 Regionals 8 0 0 0 0 1 0 0 .000 .125 .000 .125 0 0 0 3 1 4 2 1 0 0
Mike Kubacki GBL Paw Chests 4 16 2015 Regionals 15 0 0 0 0 2 1 0 .000 .133 .000 .133 1 1 0 8 1 9 1 1 0 0
Mike Kubacki GBL Paw Chests 5 18 2016 Regionals 24 4 0 0 1 6 4 3 .222 .417 .389 .806 1 3 0 7 3 10 0 0 0 0
Mike Kubacki GBL Paw Chests 2 7 2017 Regionals 6 2 0 0 0 1 1 2 .400 .500 .400 .900 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Mike Kubacki GBL Paw Chests 4 15 2017 Tournament 14 4 0 0 0 5 4 2 .444 .643 .444 1.087 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0
Jesse Horwedel HFWB Hitmen 4 20 2015 Regionals 19 6 1 0 0 2 1 1 .353 .421 .412 .833 0 0 0 6 1 7 3 1 0 0
Matt Butrym HFWB Hitmen 4 20 2015 Regionals 18 0 0 0 0 5 3 0 .000 .278 .000 .278 0 0 0 7 3 10 0 3 0 0
Matt Butrym HFWB Hitmen 4 15 2015 Tournament 19 7 0 0 2 8 10 4 .636 .789 1.182 1.971 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Matt Butrym HFWB Hitmen 6 26 2016 Tournament 34 9 2 0 1 11 9 8 .391 .588 .609 1.197 0 1 0 7 1 8 1 4 0 0
Matt Butrym HFWB Hitmen 7 37 2017 Tournament 51 7 2 0 1 21 12 13 .241 .549 .414 .963 0 0 1 11 4 15 5 2 0 0
Jimmy Cole HFWB Hitmen 4 20 2015 Regionals 18 5 1 0 1 0 2 2 .278 .278 .500 .778 1 0 0 8 1 9 2 1 0 0
Jimmy Cole HFWB Hitmen 7 40 2015 Tournament 52 17 1 0 7 4 12 23 .354 .404 .813 1.216 0 3 0 14 4 18 5 4 1 0
Jimmy Cole AWAA Purple Cobras 3 11 2017 Regionals 14 2 0 0 2 6 5 5 .286 .571 1.143 1.714 0 0 1 2 0 2 1 2 0 0
Jimmy Cole AWAA Purple Cobras 5 26 2017 Tournament 31 6 0 0 1 13 8 6 .333 .594 .500 1.094 0 0 1 3 3 6 0 6 0 0
Brian Kelly HFWB Hitmen 4 20 2015 Regionals 15 3 0 0 0 1 1 1 .214 .267 .214 .481 0 0 0 6 2 8 0 3 0 0
Brian Kelly HFWB Hitmen 5 17 2015 Tournament 23 4 0 0 1 10 10 6 .308 .609 .538 1.147 0 2 0 3 0 3 3 1 0 0
Brian Kelly HFWB Hitmen 5 25 2016 Regionals 15 6 1 0 1 3 4 5 .500 .600 .833 1.433 0 1 0 3 0 3 1 1 0 0
Brian Kelly HFWB Hitmen 5 21 2016 Tournament 18 3 0 0 2 6 5 7 .250 .500 .750 1.250 0 1 0 2 1 3 3 1 0 0
Brian Kelly AWAA Purple Cobras 1 4 2017 Regionals 6 0 0 0 0 3 0 2 .000 .500 .000 .500 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0
Brian Kelly AWAA Purple Cobras 3 12 2017 Tournament 6 0 0 0 0 3 1 1 .000 .500 .000 .500 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Corey Zeh HFWB Hitmen 5 25 2016 Regionals 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corey Zeh HFWB Hitmen 2 6 2016 Tournament 4 1 0 0 0 2 2 0 .500 .750 .500 1.250 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
George Stegmann HFWB Hitmen 2 2 2015 Tournament 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Colin Gannon PWL Nationals 3 7 2015 Regionals 5 1 0 0 1 2 3 3 .333 .600 1.333 1.933 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Colin Gannon PWL Nationals 3 8 2016 Regionals 8 1 0 0 0 4 2 0 .250 .625 .250 .875 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Colin Gannon PWL Nationals 4 18 2016 Tournament 5 1 1 0 0 1 2 2 .250 .400 .500 .900 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Colin Gannon PWL Nationals 4 20 2017 Tournament 21 0 0 0 0 3 0 1 .000 .143 .000 .143 0 3 0 6 7 13 2 0 0 0
Ty Fletcher PWL Nationals 3 9 2015 Regionals 15 7 1 0 1 1 7 8 .583 .533 .917 1.450 0 1 2 1 2 3 0 1 0 0
Ty Fletcher PWL Nationals 5 19 2015 Tournament 16 4 0 0 0 0 2 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0 7 1 8 0 4 0 0
Steve Gaffney WWL Warriors 4 16 2015 Regionals 21 7 1 0 3 7 10 13 .500 .667 1.214 1.881 1 1 0 2 3 5 0 0 0 0
Steve Gaffney WWL Warriors 6 24 2015 Tournament 20 5 0 0 1 0 2 5 .263 .263 .421 .684 0 1 0 6 0 6 3 4 0 0
Thomas Taylor WWL Warriors 4 16 2015 Regionals 18 2 0 0 0 9 8 3 .222 .611 .222 .833 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0
Thomas Taylor WWL Warriors 5 20 2015 Tournament 15 1 0 0 0 2 1 1 .077 .200 .077 .277 0 0 0 6 0 6 3 3 0 0
Nicholas West PWL Nationals 6 33 2015 Tournament 42 8 4 0 0 13 7 3 .276 .500 .414 .914 3 2 0 8 4 12 3 1 0 0
Nicholas West PWL Nationals 7 38 2016 Tournament 40 7 1 0 0 6 6 5 .206 .325 .235 .560 1 0 0 16 3 19 3 4 0 0
Brian Kenney SWBL Cardinals 4 17 2015 Regionals 20 4 0 0 1 8 6 3 .333 .600 .583 1.183 0 0 0 4 2 6 0 2 0 0
Alex Heck SWBL Cardinals 4 15 2015 Regionals 14 2 0 0 1 4 4 3 .200 .429 .500 .929 1 0 0 6 1 7 0 0 0 0
Luke Bakula SWBL Cardinals 4 16 2015 Regionals 16 5 0 0 0 1 5 0 .333 .375 .333 .708 2 1 0 4 1 5 2 0 0 0
Ari Knill OCWA Freaky Franchise 4 19 2015 Regionals 18 2 0 0 0 5 1 2 .167 .389 .167 .556 0 0 1 5 3 8 1 1 0 0
Ari Knill OCWA Freaky Franchise 11 64 2015 Tournament 79 6 0 0 3 25 15 10 .111 .392 .278 .670 0 4 0 20 11 31 8 5 0 0
Jordan Benzing OCWA Freaky Franchise 4 19 2015 Regionals 15 0 0 0 0 7 6 3 .000 .467 .000 .467 0 0 0 6 1 7 1 0 0 0
Jordan Benzing OCWA Freaky Franchise 3 14 2015 Tournament 10 1 0 0 0 1 0 0 .111 .200 .111 .311 0 0 0 2 2 4 2 1 1 0
Jordan Benzing OCWA Freaky Franchise 5 21 2016 Regionals 24 3 0 0 0 10 9 2 .214 .542 .214 .756 1 0 0 5 0 5 0 5 0 0
Jordan Benzing OCWA Freaky Franchise 3 14 2016 Tournament 9 0 0 0 0 4 2 1 .000 .444 .000 .444 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0
Jordan Benzing OCWA Freaky Franchise 3 12 2017 Tournament 12 2 0 0 0 4 3 1 .250 .500 .250 .750 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0
Peter Monsrud MNWA Gophers 4 15 2015 Regionals 20 7 0 0 2 8 10 8 .636 .750 1.182 1.932 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0
Peter Monsrud MNWA Gophers 5 28 2015 Tournament 37 13 1 0 3 12 15 18 .542 .676 .958 1.634 1 0 1 6 0 6 2 2 0 0
Peter Monsrud MNWA North Stars 5 17 2016 Regionals 18 5 1 0 1 6 9 3 .417 .611 .750 1.361 1 1 0 3 2 5 0 0 0 0
Peter Monsrud MNWA Gophers 6 29 2016 Tournament 24 8 1 0 2 6 4 3 .444 .583 .833 1.417 0 0 0 5 2 7 2 1 0 0
Peter Monsrud MNWA Beahvers 4 14 2017 Regionals 19 4 0 0 2 9 11 7 .400 .684 1.000 1.684 1 0 0 2 2 4 1 0 0 0
Peter Monsrud MNWA Beahvers 7 37 2017 Tournament 49 5 1 0 1 16 11 6 .152 .429 .273 .701 0 4 0 16 4 20 1 2 1 0
Jay Zimmerman MNWA Gophers 4 15 2015 Regionals 18 3 0 0 1 5 4 5 .231 .444 .462 .906 0 3 0 1 1 2 1 4 0 0
Jay Zimmerman MNWA Gophers 5 28 2015 Tournament 37 4 0 0 1 12 9 8 .160 .432 .280 .712 0 3 0 13 1 14 2 2 0 0
Jay Zimmerman MNWA Gophers 3 16 2016 Tournament 10 1 0 0 0 1 0 0 .111 .200 .111 .311 0 0 0 3 1 4 0 4 0 0
Jay Zimmerman MNWA Beahvers 3 11 2017 Regionals 5 0 0 0 0 2 1 2 .000 .400 .000 .400 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0
Wade Cooper HRL Lady Slippers 4 18 2015 Regionals 12 3 0 0 2 3 6 6 .333 .500 1.000 1.500 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0
Wade Cooper HRL Lady Slippers 9 43 2015 Tournament 33 4 0 0 2 13 10 8 .200 .515 .500 1.015 0 1 0 6 5 11 1 3 0 0
Wade Cooper HRL All Stars 6 37 2016 Tournament 29 3 0 0 1 8 5 6 .143 .379 .286 .665 0 0 0 9 0 9 4 5 0 0
Wade Cooper HRL All Stars 3 9 2017 Regionals 14 3 0 0 2 7 6 9 .429 .714 1.286 2.000 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
Chris Mathews HRL Lady Slippers 3 10 2015 Regionals 8 4 0 0 1 0 1 4 .500 .500 .875 1.375 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0
Chris Mathews HRL Lady Slippers 3 9 2015 Tournament 4 0 0 0 0 3 0 1 .000 .750 .000 .750 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Chris Mathews HRL All Stars 2 8 2016 Tournament 3 1 0 0 0 1 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Ford KWL Keggers 3 8 2015 Regionals 13 4 0 0 2 4 7 8 .444 .615 1.111 1.726 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0
Mark Ford KWL Keggers 7 44 2017 Tournament 37 6 1 0 1 8 3 3 .207 .378 .345 .723 0 1 0 12 1 13 4 4 0 0
Zac Millbourne KWL Keggers 4 18 2015 Regionals 19 7 1 0 5 5 11 18 .500 .632 1.643 2.274 0 1 0 1 3 4 1 1 0 0
Zac Millbourne KWL Keggers 5 27 2015 Tournament 16 0 0 0 0 7 1 0 .000 .438 .000 .438 0 0 0 7 1 8 0 1 0 0
Trey Jardine WSEM Dads 3 8 2015 Regionals 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Stephen Werner WSEM Dads 4 20 2015 Regionals 16 3 0 0 0 5 4 0 .273 .500 .273 .773 1 1 0 2 2 4 1 1 0 0
Stephen Werner WSEM Dads 5 17 2016 Regionals 15 4 1 0 0 6 2 3 .444 .667 .556 1.222 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0
Stephen Werner WSEM Dads 8 46 2017 Tournament 42 7 1 0 0 13 5 4 .241 .476 .276 .752 1 2 0 10 3 13 3 3 0 0
Travis Strojny WSEM Dads 4 20 2015 Regionals 11 3 0 0 0 3 1 2 .375 .545 .375 .920 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0
Travis Strojny WSEM Dads 6 17 2015 Tournament 10 2 0 0 0 6 6 2 .500 .800 .500 1.300 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Travis Strojny WSEM Dads 4 13 2016 Regionals 8 1 0 0 0 0 1 0 .125 .125 .125 .250 0 0 0 2 1 3 2 2 0 0
Travis Strojny WSEM Dads 5 19 2016 Tournament 16 3 1 0 1 4 3 4 .250 .438 .583 1.021 0 2 0 3 1 4 1 2 0 0
Travis Strojny WSEM Dads 1 5 2017 Tournament 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0
David Castle WSEM Dads 4 20 2015 Regionals 15 3 0 0 3 0 3 5 .200 .200 .800 1.000 0 1 0 8 0 8 1 2 0 0
David Castle WSEM Dads 5 16 2016 Regionals 15 6 1 0 1 5 4 4 .667 .733 1.111 1.844 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0
Timothy Wiencek MWLWI Mequonderers 4 14 2015 Regionals 19 5 0 0 1 5 6 5 .357 .526 .571 1.098 1 0 0 4 1 5 0 3 0 0
Logan Zimmerman BWACS Lot Lizards 4 18 2015 Regionals 20 7 1 0 2 7 7 6 .538 .700 1.077 1.777 0 1 0 2 1 3 0 2 0 0
Logan Zimmerman BWACS Lot Lizards 5 19 2015 Tournament 23 4 0 0 1 6 4 3 .222 .417 .389 .806 1 0 0 5 3 8 1 4 0 0
Logan Zimmerman BWACS Lot Lizards 6 28 2017 Regionals 27 11 0 0 4 4 11 9 .478 .556 1.000 1.556 1 2 0 3 1 4 3 1 0 0
Logan Zimmerman BWACS Lot Lizards 6 24 2017 Tournament 22 7 0 0 2 6 5 8 .438 .591 .813 1.403 1 1 0 3 1 4 1 2 0 0
Joe Spangler BWACS Lot Lizards 4 18 2015 Regionals 20 4 0 0 3 7 7 11 .333 .550 1.083 1.633 0 0 1 5 0 5 1 2 0 0
Joe Spangler BWACS Lot Lizards 5 19 2015 Tournament 23 4 0 0 1 3 3 3 .200 .304 .350 .654 0 1 0 7 2 9 3 3 0 0
Joe Spangler BWACS Lot Lizards 6 28 2017 Regionals 24 8 0 0 4 3 8 8 .381 .458 .952 1.411 1 1 0 5 2 7 2 2 0 0
Joe Spangler BWACS Lot Lizards 6 24 2017 Tournament 22 3 0 0 1 7 3 5 .200 .455 .400 .855 0 3 0 2 4 6 3 0 0 0
Ronnie Szudarski BWACS Lot Lizards 4 18 2015 Regionals 18 1 1 0 0 5 3 2 .077 .333 .154 .487 0 0 0 7 2 9 1 2 0 0
Ronnie Szudarski BWACS Lot Lizards 5 19 2015 Tournament 24 6 1 0 1 4 2 4 .300 .417 .500 .917 0 1 0 6 1 7 4 2 0 0
Ronnie Szudarski BWACS Lot Lizards 5 18 2016 Regionals 15 3 0 0 0 4 2 1 .273 .467 .273 .739 1 0 0 4 1 5 1 1 0 0
Ronnie Szudarski BWACS Lot Lizards 4 15 2017 Regionals 7 0 0 0 0 1 1 1 .000 .143 .000 .143 0 0 0 4 1 5 0 1 0 0
Ronnie Szudarski BWACS Lot Lizards 4 16 2017 Tournament 13 2 0 0 0 4 4 2 .222 .462 .222 .684 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0
Keith Liska BWACS Lot Lizards 4 18 2015 Regionals 17 3 0 0 2 3 4 7 .214 .353 .643 .996 0 0 0 6 0 6 4 1 0 0
Keith Liska BWACS Lot Lizards 5 19 2015 Tournament 21 2 0 0 0 5 1 0 .125 .333 .125 .458 0 0 0 9 2 11 2 1 0 0
Keith Liska BWACS Lot Lizards 4 15 2016 Regionals 12 2 0 0 0 2 0 3 .200 .333 .200 .533 0 2 0 0 1 1 4 1 0 0
Keith Liska BWACS Lot Lizards 2 8 2017 Regionals 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0
Keith Liska BWACS Lot Lizards 1 4 2017 Tournament 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Nick Salinske BWACS Lot Lizards 4 18 2015 Regionals 20 4 0 0 0 7 6 1 .308 .550 .308 .858 0 1 0 5 1 6 1 1 0 0
Nick Salinske BWACS Lot Lizards 5 18 2016 Regionals 19 6 0 0 2 9 6 5 .600 .789 1.200 1.989 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
Nick Salinske BWACS Lot Lizards 6 28 2017 Regionals 26 10 1 0 6 8 11 13 .556 .692 1.611 2.303 0 1 0 2 0 2 4 1 0 0
Nick Salinske BWACS Lot Lizards 6 24 2017 Tournament 22 2 1 0 1 7 3 2 .133 .409 .400 .809 1 0 0 6 3 9 2 2 0 0
Brendan Dudas ISWB Moonshots 4 16 2015 Regionals 21 4 0 0 2 7 10 5 .286 .524 .714 1.238 2 1 0 6 0 6 0 1 0 0
Sawyer Mitchell ISWB Moonshots 4 16 2015 Regionals 22 4 0 0 2 2 4 9 .200 .273 .500 .773 0 0 0 10 4 14 1 1 0 0
Austin Church ISWB Moonshots 4 16 2015 Regionals 21 6 0 0 0 5 3 3 .375 .524 .375 .899 0 0 0 5 2 7 1 2 0 0
Drake Capps ISWB Moonshots 4 16 2015 Regionals 20 2 2 0 0 8 4 2 .167 .500 .333 .833 0 2 0 6 0 6 0 2 0 0
Corey Kain HVWBL River Monsters 5 20 2016 Regionals 19 5 2 0 0 6 5 2 .385 .579 .538 1.117 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0
Corey Kain HVWBL River Monsters 5 21 2016 Tournament 23 1 0 0 1 11 5 6 .077 .500 .308 .808 0 0 0 4 5 9 1 2 0 0
Austin Parsons GWWW Muscadines 4 15 2015 Regionals 16 1 0 0 0 4 0 1 .083 .312 .083 .396 0 0 0 5 3 8 3 0 0 0
Mikie Vaughn GWWW Muscadines 4 15 2015 Regionals 15 0 0 0 0 7 1 0 .000 .467 .000 .467 0 0 0 4 1 5 2 1 0 0
Josie Bobo GWWW Muscadines 4 15 2015 Regionals 17 3 0 0 0 2 0 0 .200 .294 .200 .494 0 2 0 7 1 8 1 1 0 0
Zach Artim SRL Hotel Sterling 4 20 2015 Regionals 7 1 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0
Zach Artim SRL Hotel Sterling 6 30 2015 Tournament 36 8 0 0 1 7 6 6 .276 .417 .379 .796 0 3 0 11 2 13 2 3 0 0
Zach Artim WWF New Wiffle Order 5 24 2016 Regionals 20 4 1 1 1 2 4 5 .222 .300 .556 .856 0 0 0 10 1 11 1 2 0 0
Zach Artim WWF New Wiffle Order 6 36 2016 Tournament 37 6 1 0 1 4 2 4 .182 .270 .303 .573 0 3 0 15 0 15 5 4 0 0
Zach Artim WWF New Wiffle Order 3 15 2017 Regionals 10 2 0 0 0 3 2 1 .286 .500 .286 .786 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0
Mark Belles SRL Hotel Sterling 4 20 2015 Regionals 13 4 0 0 1 1 3 1 .333 .385 .583 .968 0 0 0 6 1 7 0 1 0 0
Mark Belles SRL Hotel Sterling 6 30 2015 Tournament 40 8 0 0 1 8 7 6 .250 .400 .344 .744 1 5 0 8 2 10 5 2 0 0
Mark Belles WWF New Wiffle Order 5 24 2016 Regionals 18 7 0 0 0 4 3 2 .500 .611 .500 1.111 1 0 0 5 0 5 0 1 0 0
Mark Belles WWF New Wiffle Order 6 36 2016 Tournament 37 3 0 0 1 9 3 2 .107 .324 .214 .539 0 1 0 13 3 16 5 3 0 0
Mark Belles WWF New Wiffle Order 3 15 2017 Regionals 14 6 0 0 0 4 2 2 .600 .714 .600 1.314 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Justin Blakeslee SRL Hotel Sterling 4 20 2015 Regionals 13 1 1 0 0 0 0 2 .077 .077 .154 .231 1 0 0 5 2 7 1 3 0 0
Jake Boyle SRL Hotel Sterling 4 20 2015 Regionals 13 1 0 0 0 1 0 0 .083 .154 .083 .237 1 1 0 4 1 5 3 1 0 0
Jake Boyle SRL Hotel Sterling 3 12 2016 Regionals 17 3 0 0 0 6 3 3 .273 .529 .273 .802 0 2 0 4 1 5 1 0 0 0
Curtis Brieling SRL Hotel Sterling 4 18 2015 Regionals 8 0 0 0 0 3 0 0 .000 .375 .000 .375 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0
Bob Loftus SRL Hotel Sterling 4 20 2015 Regionals 7 3 0 0 0 0 1 0 .429 .429 .429 .857 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0
Bob Loftus SRL Hotel Sterling 5 24 2015 Tournament 32 5 0 0 0 12 4 4 .250 .531 .250 .781 0 1 0 6 1 7 3 4 0 0
Bob Loftus WWF New Wiffle Order 4 20 2016 Regionals 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0
Bob Loftus WWF New Wiffle Order 3 12 2016 Tournament 12 2 0 0 1 6 3 3 .333 .667 .833 1.500 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0
Max Peter BCW Keg Crushers 4 15 2015 Regionals 12 1 0 0 0 2 2 0 .100 .250 .100 .350 0 0 0 6 2 8 0 1 0 0
Max Peter BCW Keg Crushers 5 19 2016 Regionals 14 0 0 0 0 5 4 1 .000 .357 .000 .357 0 2 0 4 1 5 1 1 0 0
Max Peter BCW Keg Crushers 3 12 2017 Regionals 8 0 0 0 0 2 0 1 .000 .250 .000 .250 0 0 0 1 3 4 2 0 0 0
Eddie Golomski BCW Keg Crushers 4 15 2015 Regionals 14 1 0 0 0 3 0 0 .091 .286 .091 .377 0 2 0 3 1 4 2 2 0 0
Eddie Golomski BCW Keg Crushers 5 19 2016 Regionals 17 1 0 0 0 3 0 1 .071 .235 .071 .307 0 1 0 6 3 9 1 2 0 0
Eddie Golomski BCW Keg Crushers 5 19 2017 Regionals 18 5 0 0 2 6 6 5 .417 .611 .917 1.528 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0
Mike Schad BCW Keg Crushers 4 15 2015 Regionals 13 3 0 0 0 2 0 1 .300 .385 .300 .685 0 0 1 5 1 6 1 0 0 0
Mike Schad BCW Keg Crushers 5 19 2016 Regionals 15 5 0 0 1 3 2 3 .417 .533 .667 1.200 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0
Mike Schad BCW Keg Crushers 5 19 2017 Regionals 19 4 0 0 1 5 4 5 .286 .474 .500 .974 0 1 0 6 0 6 3 0 0 0
Ben Schad BCW Keg Crushers 4 15 2015 Regionals 13 1 0 0 0 2 0 0 .091 .231 .091 .322 0 0 0 7 2 9 0 1 0 0
Ben Schad BCW Keg Crushers 5 19 2016 Regionals 14 1 0 0 1 6 4 3 .125 .500 .500 1.000 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0
Ben Schad BCW Keg Crushers 5 24 2016 Tournament 35 4 1 0 1 5 3 4 .133 .257 .267 .524 0 1 0 17 3 20 3 2 0 0
Ben Schad BCW Keg Crushers 5 19 2017 Regionals 18 1 0 0 0 14 6 0 .250 .833 .250 1.083 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0
Hunter Meer MWL Mequonderers 5 23 2015 Tournament 16 1 0 0 1 4 3 3 .083 .312 .333 .646 0 1 0 6 2 8 1 1 0 0
Anthony Auspelmyer HFWB Hitmen 6 31 2015 Tournament 35 7 1 0 2 5 5 4 .233 .343 .467 .810 3 0 0 13 5 18 0 2 0 0
Anthony Auspelmyer HFWB Hitmen 5 25 2016 Regionals 27 5 3 0 0 4 3 6 .227 .333 .364 .697 1 3 1 2 0 2 5 6 0 0
Anthony Auspelmyer HFWB Hitmen 6 29 2016 Tournament 34 5 1 0 1 3 5 9 .167 .235 .300 .535 0 3 1 6 2 8 6 8 0 0
Anthony Lavalley HFWB Hitmen 5 25 2015 Tournament 21 5 0 0 1 1 4 1 .250 .286 .400 .686 2 0 0 8 0 8 1 5 0 0
Anthony Lavalley AWAA Purple Cobras 2 7 2017 Regionals 8 3 0 0 0 3 4 0 .600 .750 .600 1.350 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Anthony Lavalley AWAA Purple Cobras 3 17 2017 Tournament 17 2 0 0 2 2 2 4 .133 .235 .533 .769 0 0 0 11 0 11 1 1 0 0
Ian Hall WWL Warriors 6 27 2015 Tournament 18 5 0 0 1 1 2 4 .294 .333 .471 .804 0 1 0 6 2 8 1 2 0 0
Matt Condame WWL Warriors 4 15 2015 Tournament 13 1 0 0 1 5 3 4 .125 .462 .500 .962 0 2 0 1 1 2 1 2 0 0
Adam Petrizzo TBW Lightning 2 6 2015 Tournament 4 1 0 0 0 1 0 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Daulton Shearer BWBL Super Heroes I T 6 24 2015 Tournament 19 2 0 0 1 6 4 2 .154 .421 .385 .806 1 1 0 4 0 4 3 2 0 0
Daulton Shearer BWBL Breaker Boys 5 21 2016 Regionals 16 1 0 0 0 5 3 2 .091 .375 .091 .466 0 0 0 6 2 8 0 2 0 0
Daulton Shearer BWBL Breaker Boys 5 22 2016 Tournament 20 4 0 0 2 8 7 4 .333 .600 .833 1.433 0 0 0 4 2 6 0 2 0 0
Daulton Shearer BWBL Breaker Boys 3 13 2017 Regionals 13 1 0 0 0 6 1 2 .143 .538 .143 .681 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0
Jeff Nitto PWL Nationals 3 6 2015 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Giordano HFWB Hitmen 7 24 2015 Tournament 28 5 0 0 2 10 5 7 .294 .536 .647 1.183 1 0 1 6 3 9 1 1 0 0
Nick Giordano HFWB Hitmen 7 39 2017 Tournament 50 7 0 0 1 24 12 14 .269 .620 .385 1.005 0 1 0 9 2 11 5 2 0 0
Dan Lockbaum PWL Nationals 4 15 2016 Regionals 23 5 0 0 1 11 10 4 .417 .696 .667 1.362 0 0 0 4 1 5 2 0 0 0
Dan Lockbaum PWL Nationals 5 17 2016 Tournament 12 0 0 0 0 3 1 1 .000 .250 .000 .250 0 1 0 6 1 7 0 1 0 0
Dan Lockbaum PWL Nationals 4 20 2017 Tournament 22 3 0 0 1 5 1 2 .176 .364 .353 .717 0 1 0 7 2 9 3 1 0 0
Brad Van Fechtmann PWL Nationals 2 5 2016 Regionals 7 3 1 0 0 1 3 4 .500 .571 .667 1.238 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Cayden Bengtson GAWL Stars 5 19 2016 Regionals 20 7 0 0 3 5 7 8 .467 .600 1.067 1.667 1 0 0 2 1 3 0 4 0 0
Cayden Bengtson GAWL Stars 6 29 2016 Tournament 21 3 0 0 1 5 1 4 .188 .381 .375 .756 0 2 0 3 2 5 1 6 0 0
Jason Vrusho GAWL Stars 5 19 2016 Regionals 20 5 0 0 3 6 5 9 .357 .550 1.000 1.550 1 0 0 2 3 5 0 3 0 0
Jason Vrusho GAWL Stars 6 29 2016 Tournament 21 3 1 0 0 5 0 1 .188 .381 .250 .631 0 0 0 9 2 11 1 0 1 0
Ryan O'toole GAWL Stars 5 19 2016 Regionals 21 4 1 0 0 8 8 1 .308 .571 .385 .956 0 1 0 4 2 6 0 2 0 0
Ryan O'toole GAWL Stars 6 29 2016 Tournament 23 2 0 0 0 5 3 0 .111 .304 .111 .415 0 1 0 10 4 14 0 1 0 0
Eric Norrman GAWL Stars 5 19 2016 Regionals 18 4 1 0 1 4 6 8 .286 .444 .571 1.016 0 1 0 5 0 5 0 4 0 0
Eric Norrman GAWL Stars 3 15 2016 Tournament 11 1 0 0 0 2 1 0 .111 .273 .111 .384 0 1 0 4 1 5 1 1 0 0
Ryan Deviney GAWL Stars 5 19 2016 Regionals 17 4 0 0 1 3 4 2 .286 .412 .500 .912 0 1 0 6 2 8 0 1 0 0
Ryan Deviney GAWL Stars 5 22 2016 Tournament 14 1 0 0 0 5 1 0 .111 .429 .111 .540 0 0 0 3 2 5 3 0 0 0
Conor Rogan GAWL Stars 5 19 2016 Regionals 20 4 1 0 2 8 8 8 .333 .600 .917 1.517 0 0 0 2 3 5 3 0 0 0
Conor Rogan GAWL Stars 5 25 2016 Tournament 19 3 1 0 0 3 2 1 .188 .316 .250 .566 2 1 0 8 1 9 0 1 0 0
Daniel Rish SEA Freeze 5 16 2016 Regionals 19 7 1 0 0 4 5 5 .467 .579 .533 1.112 0 2 0 2 0 2 1 3 0 0
Matt Pearson SEA Freeze 5 16 2016 Regionals 20 1 0 0 0 10 3 3 .100 .550 .100 .650 0 0 0 4 1 5 2 2 0 0
Jason Matt SEA Freeze 5 16 2016 Regionals 18 0 0 0 0 3 1 0 .000 .167 .000 .167 2 1 0 7 3 10 0 2 0 0
Preston Sahabu SEA Freeze 5 16 2016 Regionals 16 0 0 0 0 9 4 1 .000 .562 .000 .562 0 1 0 4 2 6 0 0 0 0
Andrew Winter SEA Freeze 5 16 2016 Regionals 20 5 0 0 0 7 3 5 .385 .600 .385 .985 0 1 0 4 1 5 2 0 0 0
Troy Linderman TBW Lightning 4 14 2016 Regionals 22 5 1 0 1 9 10 5 .385 .636 .692 1.329 0 2 0 3 0 3 3 0 0 0
Troy Linderman TBW Lightning 8 35 2016 Tournament 26 1 0 0 0 10 5 3 .063 .423 .063 .486 0 1 0 10 1 11 1 2 0 0
Troy Linderman TBW Lightning 4 21 2017 Tournament 25 2 1 0 1 9 6 5 .125 .440 .375 .815 1 0 0 9 3 12 0 1 0 0
Dan French TBW Lightning 4 14 2016 Regionals 18 3 0 0 0 6 5 6 .250 .500 .250 .750 1 0 0 1 0 1 2 5 0 0
Dan French TBW Lightning 8 40 2016 Tournament 45 7 0 0 2 9 9 10 .194 .356 .361 .717 3 5 0 8 4 12 2 7 0 0
Alex Clark TBW Lightning 4 14 2016 Regionals 19 4 1 0 1 4 7 5 .286 .421 .571 .992 1 0 1 5 2 7 1 1 0 0
Alex Clark TBW Lightning 8 37 2016 Tournament 35 5 0 0 1 9 2 5 .192 .400 .308 .708 0 1 0 10 5 15 3 2 0 0
Alex Clark TBW Lightning 4 24 2017 Tournament 26 6 0 0 0 4 4 6 .273 .385 .273 .657 0 2 0 7 4 11 2 1 0 0
Chris Richard MFWL Rhode Runners 2 9 2016 Regionals 9 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 2 1 3 1 4 0 0
Ryan Lauriat MFWL Rhode Runners 1 4 2016 Regionals 3 1 0 0 1 0 1 1 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Steve Boucher MFWL Rhode Runners 3 13 2016 Regionals 7 0 0 0 0 1 0 0 .000 .143 .000 .143 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0
Jacob Bobba MFWL Rhode Runners 4 17 2016 Regionals 14 5 0 0 1 1 1 2 .385 .429 .615 1.044 0 0 0 4 2 6 1 1 0 0
Brendan Majeau MFWL Rhode Runners 2 9 2016 Regionals 7 0 0 0 0 2 0 0 .000 .286 .000 .286 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0
Jordan McShane MFWL Rhode Runners 3 13 2016 Regionals 9 2 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0
Kevin Greene MFWL Rhode Runners 2 8 2016 Regionals 8 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0
Zach Lemay MFWL Rhode Runners 3 12 2016 Regionals 12 1 0 0 0 6 0 0 .167 .583 .167 .750 0 0 0 3 1 4 0 1 0 0
Ian Handy HWL Blizzard 5 19 2016 Regionals 19 4 0 0 1 3 3 4 .250 .368 .438 .806 0 3 0 3 2 5 2 2 0 0
Ian Handy HWL Saved By The Balls 2 9 2017 Regionals 9 2 0 0 0 3 2 3 .333 .556 .333 .889 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0
Josh Blair HWL Blizzard 5 16 2016 Regionals 16 3 0 0 1 6 5 4 .300 .562 .600 1.162 0 0 0 3 2 5 1 1 0 0
Josh Blair HWL Saved By The Balls 2 6 2017 Regionals 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
Anthony Stidham HWL Blizzard 4 14 2016 Regionals 14 0 0 0 0 7 3 0 .000 .500 .000 .500 0 1 0 4 2 6 0 0 0 0
Nick Neumann BCW Keg Crushers 4 15 2016 Regionals 12 2 0 0 0 5 4 2 .286 .583 .286 .869 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0
Nick Neumann BCW Keg Crushers 5 24 2016 Tournament 31 0 0 0 0 13 2 1 .000 .419 .000 .419 0 1 0 7 7 14 0 3 0 0
Nick Neumann BCW Keg Crushers 5 19 2017 Regionals 18 1 0 0 0 11 3 3 .143 .667 .143 .810 0 0 0 3 2 5 0 1 0 0
Justin Gregory KWL Keggers 4 14 2016 Regionals 21 7 0 0 1 8 8 7 .538 .714 .769 1.484 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0
Justin Gregory KWL Keggers 7 38 2016 Tournament 36 7 0 0 2 12 9 12 .292 .528 .542 1.069 0 2 0 8 3 11 3 1 0 0
Justin Gregory KWL Keggers 7 44 2017 Tournament 42 6 0 0 2 11 6 3 .194 .405 .387 .792 0 1 0 10 5 15 5 4 0 0
Bryce Bodtke KWL Keggers 2 8 2016 Regionals 9 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 5 0 5 1 1 0 0
Tyler Houser KWL Keggers 5 15 2016 Regionals 14 0 0 0 0 7 5 1 .000 .500 .000 .500 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0
Tyler Houser KWL Keggers 7 31 2016 Tournament 22 4 0 0 1 5 7 5 .235 .409 .412 .821 0 2 0 5 1 6 2 3 0 0
Scott Kujawa WSEM Dads 4 14 2016 Regionals 7 2 0 0 0 2 3 1 .400 .571 .400 .971 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Scott Kujawa WSEM Dads 4 19 2017 Tournament 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nathan Gendron WSEM Dads 5 15 2016 Regionals 16 2 2 0 0 3 3 2 .167 .312 .333 .646 1 1 1 1 2 3 2 3 0 0
Jackson Buzea GBL Paw Chests 5 18 2016 Regionals 28 6 1 0 2 10 7 10 .333 .571 .722 1.294 1 0 0 4 3 7 3 1 0 0
Jackson Buzea GBL Fat Cats 5 29 2016 Tournament 22 1 0 0 0 7 5 0 .067 .364 .067 .430 0 1 0 8 3 11 0 2 0 0
Jackson Buzea GBL Paw Chests 4 13 2017 Regionals 10 1 0 0 0 8 4 0 .500 .900 .500 1.400 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Jackson Buzea GBL Paw Chests 6 24 2017 Tournament 23 2 1 0 0 13 4 7 .200 .652 .300 .952 0 2 0 2 2 4 2 0 0 0
Jim Bryant GCWL MWGA 4 13 2016 Regionals 11 2 0 0 1 3 2 2 .250 .455 .625 1.080 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0
Mark Clayton GCWL MWGA 4 13 2016 Regionals 14 1 0 0 0 5 2 2 .111 .429 .111 .540 0 1 0 3 2 5 2 0 0 0
Chris Bradford GCWL MWGA 5 16 2016 Regionals 15 3 0 0 0 7 5 4 .375 .667 .375 1.042 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0
Steve Main GCWL MWGA 4 12 2016 Regionals 13 0 0 0 0 6 4 2 .000 .462 .000 .462 0 2 0 3 1 4 0 1 0 0
John Walton GCWL MWGA 5 16 2016 Regionals 14 0 0 0 0 5 2 3 .000 .357 .000 .357 0 3 0 3 0 3 1 2 0 0
Will Kistler GCWL MWGA 4 13 2016 Regionals 12 2 0 0 0 2 1 3 .200 .333 .200 .533 1 2 0 2 0 2 1 2 0 0
Wesley Brown GCWL MWGA 4 13 2016 Regionals 11 1 0 0 0 5 2 2 .167 .545 .167 .712 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0
Steve Owazany WWF New Wiffle Order 5 24 2016 Regionals 19 5 0 0 0 3 2 1 .313 .421 .313 .734 1 0 0 7 0 7 0 3 0 0
Joey Dougher WWF New Wiffle Order 2 10 2016 Regionals 7 1 0 0 0 2 1 1 .200 .429 .200 .629 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0
Joey Dougher WWF New Wiffle Order 6 36 2016 Tournament 34 1 1 0 0 11 1 1 .043 .353 .087 .440 0 0 0 9 5 14 5 3 0 0
Joey Dougher WWF New Wiffle Order 3 15 2017 Regionals 14 2 1 0 0 6 1 3 .250 .571 .375 .946 0 0 0 2 1 3 2 1 0 0
Mikey Holloway WWF New Wiffle Order 5 24 2016 Regionals 21 4 0 0 0 2 3 2 .211 .286 .211 .496 0 0 0 9 0 9 2 4 0 0
Mikey Holloway WWF New Wiffle Order 6 33 2016 Tournament 35 6 0 0 0 4 3 1 .194 .286 .194 .479 0 3 0 19 0 19 1 3 0 0
Mikey Holloway WWF New Wiffle Order 2 9 2017 Regionals 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 6 1 7 0 1 0 0
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 5 21 2016 Regionals 20 9 1 0 1 5 5 5 .600 .700 .867 1.567 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 5 22 2016 Tournament 23 5 1 0 2 3 3 11 .250 .348 .600 .948 0 2 0 7 1 8 3 2 0 0
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 4 19 2017 Regionals 19 6 0 0 1 2 3 2 .353 .421 .529 .950 0 0 0 6 1 7 1 3 0 0
Doug Novitski BWBL Breaker Boys 2 12 2017 Tournament 9 1 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0
Barry Hughes WWF New Wiffle Order 2 10 2016 Regionals 4 1 0 0 0 2 1 1 .500 .750 .500 1.250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Barry Hughes WWF New Wiffle Order 1 1 2016 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Gober WWF New Wiffle Order 4 19 2016 Regionals 15 6 0 0 0 2 3 3 .462 .533 .462 .995 1 0 0 6 0 6 0 0 0 0
Justin Gober WWF New Wiffle Order 3 15 2016 Tournament 12 0 0 0 0 7 0 1 .000 .583 .000 .583 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0
Justin Gober WWF New Wiffle Order 1 6 2017 Regionals 6 0 0 0 0 1 0 0 .000 .167 .000 .167 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
Drew Slater BWBL Breaker Boys 5 21 2016 Regionals 18 4 0 0 1 6 4 6 .333 .556 .583 1.139 0 1 0 5 0 5 1 1 0 0
Drew Slater BWBL Breaker Boys 5 22 2016 Tournament 21 2 0 0 0 5 3 4 .133 .333 .133 .467 0 0 1 7 2 9 2 2 0 0
Drew Slater BWBL Breaker Boys 3 14 2017 Regionals 12 1 0 0 0 4 2 1 .125 .417 .125 .542 0 0 0 3 0 3 2 2 0 0
Drew Slater BWBL Breaker Boys 2 12 2017 Tournament 10 1 0 0 0 4 0 1 .167 .500 .167 .667 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0
Kevin Vroegh LWA Legends of Leroy 5 20 2016 Regionals 21 4 0 0 0 10 5 7 .364 .667 .364 1.030 0 0 0 4 1 5 0 2 0 0
Kevin Vroegh LWA Legends of Leroy 7 35 2016 Tournament 32 3 0 0 0 10 6 2 .136 .406 .136 .543 0 0 0 16 1 17 1 1 0 0
Caleb Jonkman LWA Legends of Leroy 5 20 2016 Regionals 19 1 0 0 0 5 4 3 .071 .316 .071 .387 0 3 0 7 0 7 1 2 0 0
Caleb Jonkman LWA Legends of Leroy 7 34 2016 Tournament 26 5 0 0 1 11 5 6 .333 .615 .533 1.149 0 1 0 6 2 8 0 1 0 0
Caleb Jonkman LWA Legends 6 37 2017 Tournament 36 7 0 1 0 12 4 6 .292 .528 .375 .903 0 2 0 6 4 10 1 3 1 0
Jared Jonkman LWA Legends of Leroy 7 35 2016 Tournament 29 4 0 0 0 9 6 2 .200 .448 .200 .648 0 1 0 13 1 14 0 1 0 0
Jared Jonkman LWA Legends 6 37 2017 Tournament 35 2 1 0 1 10 4 4 .080 .343 .240 .583 0 0 0 14 5 19 2 2 0 0
Tim Wiltjer LWA Legends of Leroy 6 29 2016 Tournament 23 0 0 0 0 11 2 3 .000 .478 .000 .478 0 0 0 6 2 8 2 3 0 0
Matt Dykstra LWA Legends of Leroy 5 20 2016 Regionals 18 5 0 0 1 2 5 6 .313 .389 .500 .889 0 1 0 7 1 8 0 2 0 0
Matt Dykstra LWA Legends 6 36 2017 Tournament 31 1 0 0 0 9 1 2 .045 .323 .045 .368 0 2 0 14 2 16 3 0 0 0
Brett Detmar LWA Legends of Leroy 5 20 2016 Regionals 22 4 1 0 0 9 7 3 .308 .591 .385 .976 0 0 0 3 4 7 1 1 0 0
Brett Detmar LWA Legends of Leroy 6 27 2016 Tournament 16 1 0 0 0 6 1 1 .100 .438 .100 .538 0 0 0 4 5 9 0 0 0 0
Brett Detmar LWA Legends 3 12 2017 Tournament 2 0 0 0 0 1 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Andrew Sitter LWA Legends of Leroy 5 20 2016 Regionals 18 2 0 0 0 6 4 3 .167 .444 .167 .611 2 3 0 4 0 4 1 0 0 0
Jon Gibson LWA Legends of Leroy 5 20 2016 Regionals 18 4 0 0 1 4 6 7 .286 .444 .500 .944 0 2 0 4 2 6 0 2 0 0
Tadd O'Neil HFWB Hitmen 5 25 2016 Regionals 19 4 2 0 0 3 2 1 .250 .368 .375 .743 0 1 0 2 0 2 2 6 0 0
Tadd O'Neil HFWB Hitmen 6 22 2016 Tournament 16 3 0 0 1 6 4 3 .300 .562 .600 1.162 0 0 0 4 1 5 2 0 0 0
Jason Blond HFWB Hitmen 5 25 2016 Regionals 27 6 1 0 1 8 7 6 .316 .519 .526 1.045 1 0 0 5 1 6 3 3 0 0
Jason Blond HFWB Hitmen 5 19 2016 Tournament 12 1 0 0 1 4 3 2 .125 .417 .500 .917 0 0 0 5 1 6 0 1 0 0
Alex Kelly HFWB Hitmen 5 25 2016 Regionals 28 6 1 0 1 8 8 6 .300 .500 .500 1.000 1 2 0 5 1 6 2 3 0 0
Alex Kelly HFWB Hitmen 4 16 2016 Tournament 16 4 0 0 2 3 5 4 .308 .438 .769 1.207 0 0 0 4 3 7 2 0 0 0
Jacques Linder IWBL Hot Rods 4 16 2016 Regionals 15 2 1 0 0 4 1 1 .182 .400 .273 .673 0 0 0 4 1 5 0 4 0 0
Andrew Sneed IWBL Hot Rods 5 20 2016 Regionals 22 3 0 0 0 4 1 2 .167 .318 .167 .485 0 0 0 6 2 8 2 5 0 0
Rita Marino IWBL Hot Rods 5 20 2016 Regionals 17 0 0 0 0 3 2 1 .000 .176 .000 .176 0 0 0 6 4 10 0 4 0 0
Michael Marino IWBL Hot Rods 5 20 2016 Regionals 19 0 0 0 0 3 1 1 .000 .158 .000 .158 0 0 0 8 5 13 0 3 0 0
Darell Linder IWBL Hot Rods 1 4 2016 Regionals 4 0 0 0 0 1 0 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
Andy Peck BWBL Breaker Boys 5 21 2016 Regionals 20 5 0 0 0 5 6 3 .333 .500 .333 .833 0 1 0 8 0 8 0 1 0 0
Amanda Kapes SRL Hotel Sterling 5 18 2016 Regionals 14 2 0 0 0 3 4 2 .182 .357 .182 .539 0 2 0 3 0 3 3 1 0 0
Hank Hunsinger SRL Hotel Sterling 5 19 2016 Regionals 25 6 1 0 0 5 4 7 .300 .440 .350 .790 0 1 0 10 1 11 1 1 0 0
Joe Hurn SRL Hotel Sterling 1 4 2016 Regionals 5 1 0 0 0 1 0 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Daniel Heck HRL All Stars 5 19 2016 Regionals 21 3 0 0 2 6 6 3 .200 .429 .600 1.029 0 0 0 5 1 6 3 3 0 0
Daniel Heck HRL All Stars 6 36 2016 Tournament 34 3 1 0 0 14 7 2 .150 .500 .200 .700 1 1 0 4 2 6 4 5 0 0
Daniel Heck HRL All Stars 4 14 2017 Regionals 24 4 0 0 1 11 8 4 .308 .625 .538 1.163 0 2 0 3 0 3 0 4 0 0
Daniel Heck HRL All Stars 6 32 2017 Tournament 41 5 0 0 0 16 7 2 .200 .512 .200 .712 0 4 0 8 4 12 3 1 0 0
Zach Bussmann MNWA North Stars 5 17 2016 Regionals 17 6 0 0 2 3 4 11 .429 .529 .857 1.387 0 1 0 4 0 4 1 1 1 0
Zach Bussmann MNWA Gophers 6 29 2016 Tournament 21 2 0 1 0 9 3 5 .167 .524 .333 .857 1 1 0 2 0 2 2 4 0 0
Zach Bussmann MNWA Beahvers 4 14 2017 Regionals 19 4 0 0 1 7 6 2 .333 .579 .583 1.162 0 0 0 4 1 5 1 2 0 0
Zach Bussmann MNWA Beahvers 7 37 2017 Tournament 46 6 0 0 2 16 9 8 .200 .478 .400 .878 0 1 0 12 7 19 1 3 0 0
Cody Brown BWACS Lot Lizards 5 18 2016 Regionals 17 3 0 0 1 2 3 4 .200 .294 .400 .694 0 3 0 6 0 6 0 3 0 0
Cody Brown BWACS Lot Lizards 6 28 2017 Regionals 16 7 0 0 3 2 5 6 .500 .562 1.143 1.705 0 1 0 2 0 2 1 3 0 0
Cody Brown BWACS Lot Lizards 4 15 2017 Tournament 13 0 0 0 0 2 2 2 .000 .154 .000 .154 0 2 0 6 1 7 0 2 0 0
James Freeman BWACS Lot Lizards 5 18 2016 Regionals 18 3 0 0 0 4 3 0 .214 .389 .214 .603 1 1 0 4 1 5 1 3 0 0
James Freeman BWACS Lot Lizards 6 24 2017 Tournament 17 2 0 0 0 8 4 2 .222 .588 .222 .810 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0
Will Schulenberg BWACS Lot Lizards 5 18 2016 Regionals 15 1 0 0 0 1 1 1 .071 .133 .071 .205 1 0 0 8 2 10 0 2 0 0
Sean Pabon SFWL Loons 5 20 2016 Regionals 18 5 0 0 1 4 1 3 .357 .500 .571 1.071 0 0 0 2 1 3 2 2 0 2
Sean Pabon SFWL Loons 5 20 2017 Regionals 27 3 0 0 0 8 6 1 .158 .407 .158 .565 0 1 0 6 5 11 3 1 0 0
Brad Adams SFWL Loons 4 17 2016 Regionals 11 2 0 0 1 1 1 3 .200 .273 .500 .773 0 1 0 4 1 5 1 1 0 0
Karl Kohnen SFWL Loons 4 15 2016 Regionals 14 2 0 0 0 5 4 0 .222 .500 .222 .722 1 0 0 4 0 4 2 0 0 0
Sean Ryan HVWBL River Monsters 5 23 2016 Tournament 17 3 0 0 1 3 5 7 .214 .353 .429 .782 0 2 0 6 1 7 1 1 0 0
Ryan Voges GBL Fat Cats 5 29 2016 Tournament 17 1 0 0 0 4 1 0 .077 .294 .077 .371 0 1 0 4 2 6 2 3 0 0
Ryan Voges GBL Paw Chests 4 13 2017 Regionals 10 3 0 0 2 0 3 7 .300 .300 .900 1.200 0 0 0 5 0 5 0 2 0 0
Ryan Voges GBL Paw Chests 4 20 2017 Tournament 17 2 1 0 0 3 2 3 .143 .294 .214 .508 0 0 0 4 6 10 1 1 0 0
Jackson Crosley SWBL Cardinals 6 26 2016 Tournament 2 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000 .500 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Crosley SWBL Cardinals 3 13 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brett Rooney BWBL Breaker Boys 5 22 2016 Tournament 20 3 0 0 0 6 6 1 .214 .450 .214 .664 0 1 0 9 0 9 1 0 0 0
Brett Rooney BWBL Breaker Boys 3 14 2017 Regionals 8 2 0 0 0 2 4 1 .333 .500 .333 .833 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0
Brett Rooney BWBL Breaker Boys 2 12 2017 Tournament 11 1 0 0 0 0 1 1 .091 .091 .091 .182 0 0 0 5 2 7 2 1 0 0
JJ Neely BWBL Breaker Boys 5 22 2016 Tournament 23 4 0 0 2 6 5 4 .250 .435 .625 1.060 0 1 1 6 2 8 2 1 0 0
Dave Pierce GAWL Stars 5 25 2016 Tournament 18 2 0 0 0 3 0 2 .143 .278 .143 .421 0 0 1 9 0 9 2 1 0 0
Greg Hudson PWL Nationals 2 5 2016 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordan Mosel LWA Legends of Leroy 6 31 2016 Tournament 25 2 0 0 1 7 3 6 .111 .360 .278 .638 0 3 0 9 1 10 2 1 0 0
Jeremiah Wiltjer LWA Legends of Leroy 6 26 2016 Tournament 21 1 0 0 0 5 0 3 .063 .286 .063 .348 0 0 0 9 4 13 1 1 0 0
Erik Detmar LWA Legends 4 17 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Pohle SWBL Cardinals 6 33 2017 Tournament 34 4 0 0 0 12 6 6 .182 .471 .182 .652 1 2 0 5 2 7 3 5 0 0
Chris Bartley GBL Paw Chests 3 10 2017 Regionals 10 3 1 0 2 3 5 6 .429 .600 1.429 2.029 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0
Chris Bartley GBL Paw Chests 6 26 2017 Tournament 23 4 0 0 0 2 1 4 .211 .261 .211 .471 0 2 2 7 3 10 2 1 0 0
Sammy Krucek GBL Paw Chests 4 13 2017 Regionals 12 4 0 0 3 4 7 6 .500 .667 1.625 2.292 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0
Sammy Krucek GBL Paw Chests 6 26 2017 Tournament 22 1 0 0 0 7 5 2 .067 .364 .067 .430 1 0 0 5 4 9 2 2 0 0
Zac Martel BWACS Lot Lizards 5 20 2017 Regionals 17 4 0 0 0 2 2 2 .267 .353 .267 .620 0 1 0 5 1 6 3 1 0 0
Ronnie Pantik BWACS Lot Lizards 5 25 2017 Regionals 21 7 0 0 1 4 5 5 .412 .524 .588 1.112 0 0 0 4 1 5 2 3 0 0
Ronnie Pantik BWACS Lot Lizards 3 13 2017 Tournament 10 1 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0
Ryan Zubke BWB Bombers 6 26 2017 Regionals 29 0 0 0 0 14 9 3 .000 .483 .000 .483 0 0 0 5 8 13 1 1 0 0
Ryan Hagerty BWB Bombers 6 26 2017 Regionals 32 10 0 0 2 10 9 10 .455 .625 .727 1.352 0 1 0 5 0 5 3 3 0 0
Jacob Snuggerud BWB Bombers 6 26 2017 Regionals 27 5 0 0 0 9 5 5 .278 .519 .278 .796 0 1 0 2 9 11 1 0 0 0
Tommy Vohnoutka BWB Bombers 6 26 2017 Regionals 32 5 0 0 2 16 8 12 .313 .656 .688 1.344 0 1 0 5 0 5 1 4 0 0
Dana Slominski BWB Bombers 3 11 2017 Regionals 11 0 0 0 0 4 3 0 .000 .364 .000 .364 0 0 0 3 4 7 0 0 0 0
Chris Shepard BWB Bombers 6 26 2017 Regionals 31 9 0 0 3 5 8 11 .346 .452 .692 1.144 1 1 0 6 1 7 4 3 1 0
Mike Vannostrand AWAA Purple Cobras 3 11 2017 Regionals 14 2 0 0 0 8 4 3 .333 .714 .333 1.048 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0
Mike Vannostrand AWAA Purple Cobras 5 26 2017 Tournament 31 8 2 0 1 6 5 8 .320 .452 .520 .972 0 0 0 9 3 12 2 3 0 0
Josh Camp AWAA Purple Cobras 2 7 2017 Regionals 8 1 0 0 0 5 3 4 .333 .750 .333 1.083 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Biggs AWAA Purple Cobras 3 11 2017 Tournament 6 2 0 0 0 2 0 2 .500 .667 .500 1.167 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Brandon Metzger HWL Saved By The Balls 3 15 2017 Regionals 12 1 0 0 0 2 2 2 .100 .250 .100 .350 0 0 0 7 1 8 1 0 0 0
Wyatt Zuspan HWL Saved By The Balls 2 9 2017 Regionals 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0
Tyler Roush HWL Saved By The Balls 3 15 2017 Regionals 13 2 0 0 1 1 2 2 .167 .231 .417 .647 0 2 0 1 1 2 2 4 0 0
Patrick Horton HWL Saved By The Balls 3 15 2017 Regionals 14 4 0 0 3 5 6 7 .444 .643 1.444 2.087 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0
Brice Clark HWL Saved By The Balls 3 14 2017 Regionals 12 1 0 0 0 6 3 1 .167 .583 .167 .750 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0
Austin Bleacher RPWL Longballs 5 24 2017 Regionals 29 12 0 0 2 2 4 10 .444 .483 .667 1.149 1 0 0 8 0 8 0 6 0 0
Austin Bleacher RPWL Longballs 8 43 2017 Tournament 42 7 0 0 1 4 4 4 .184 .262 .263 .525 0 2 0 16 1 17 3 8 0 0
Chris Durning RPWL Longballs 5 24 2017 Regionals 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
Chris Durning RPWL Longballs 5 23 2017 Tournament 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Harshaw RPWL Longballs 5 24 2017 Regionals 25 5 1 0 0 9 5 5 .313 .560 .375 .935 0 0 0 9 1 10 0 1 0 0
Dylan Harshaw RPWL Longballs 8 43 2017 Tournament 34 6 0 0 1 12 2 7 .273 .529 .409 .939 1 1 0 5 1 6 5 3 0 0
Colin Pollag RPWL Longballs 5 23 2017 Regionals 27 1 0 0 0 12 8 2 .067 .481 .067 .548 1 1 0 8 1 9 1 2 0 0
Colin Pollag RPWL Longballs 8 43 2017 Tournament 38 7 1 0 0 8 5 4 .233 .395 .267 .661 0 4 0 10 2 12 4 3 0 0
Dennis Donegan RPWL Longballs 5 24 2017 Regionals 27 9 0 0 1 5 5 4 .409 .519 .545 1.064 0 1 0 6 0 6 2 4 0 0
Dennis Donegan RPWL Longballs 8 43 2017 Tournament 40 6 1 0 0 7 6 1 .182 .325 .212 .537 1 2 0 10 0 10 12 2 0 0
Sean Bingnear RPWL Longballs 5 24 2017 Regionals 25 5 0 0 1 3 5 4 .227 .320 .364 .684 0 1 0 8 2 10 3 3 0 0
Sean Bingnear RPWL Longballs 8 43 2017 Tournament 37 5 0 0 1 3 4 5 .147 .216 .235 .452 1 1 0 7 1 8 9 9 1 0
Evan Sibbet SFWL Loons 4 18 2017 Regionals 23 11 3 0 3 2 7 8 .524 .565 1.095 1.660 1 1 0 4 1 5 1 1 0 0
Cory Myhre SFWL Loons 3 11 2017 Regionals 9 0 0 0 0 5 2 3 .000 .556 .000 .556 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0
Keith Pabon SFWL Loons 5 20 2017 Regionals 27 6 1 0 1 6 4 5 .286 .444 .476 .921 1 1 0 8 1 9 3 1 0 0
Steve Hozma BWBL Breaker Boys 4 19 2017 Regionals 18 4 0 0 0 5 1 4 .333 .500 .333 .833 0 0 1 3 1 4 3 1 0 0
Chris Faulkner BWBL Breaker Boys 4 16 2017 Regionals 16 7 1 0 0 1 2 4 .467 .500 .533 1.033 1 0 0 2 1 3 2 2 0 0
Chris Faulkner BWBL Breaker Boys 2 12 2017 Tournament 11 1 1 0 0 0 1 0 .091 .091 .182 .273 0 0 0 6 1 7 3 0 0 0
Anthony Gadani HFWB Hitmen 7 39 2017 Tournament 52 5 0 0 1 15 13 7 .135 .385 .216 .601 1 1 0 21 4 25 1 4 0 0
Thomas Scheffert KWL Keggers 6 29 2017 Tournament 15 2 0 0 0 3 3 2 .167 .333 .167 .500 0 0 0 6 1 7 3 0 0 0
Jack Hillegonds LWA Legends 6 37 2017 Tournament 35 1 0 0 0 12 3 2 .043 .371 .043 .415 0 0 0 11 4 15 5 2 0 0
Lucas Miedema LWA Legends 6 37 2017 Tournament 33 5 0 0 0 11 3 2 .227 .485 .227 .712 0 0 0 6 5 11 5 1 0 0
Tommy Loftus RPWL Longballs 3 17 2017 Tournament 3 0 0 0 0 2 1 1 .000 .667 .000 .667 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Jordan Johnson MNWA Beahvers 7 37 2017 Tournament 44 7 0 0 1 12 7 13 .219 .432 .313 .744 0 6 0 9 4 13 1 5 0 0
Luke Thompson HRL All Stars 6 32 2017 Tournament 39 6 1 0 2 17 7 12 .273 .590 .591 1.181 0 1 0 8 4 12 1 2 0 0
Nate Thompson KWL Keggers 7 44 2017 Tournament 37 8 0 0 1 8 4 4 .276 .432 .379 .812 0 1 0 9 6 15 1 4 0 0
Steven Bennett HFWB Hitmen 5 17 2017 Tournament 18 3 0 0 0 4 1 5 .214 .389 .214 .603 0 0 0 6 2 8 0 3 0 0
20671 20641 3787 275 19 850 5646 4461 4258 .254 .457 .445 .902 255 885 62 4909 1585 6494 1586 1889 30 5